Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Rezolvarea grilelor de la admitere 2020 UMF Carol Davila - Quiz 5 grile online

Rezolvarea grilelor de la admitere 2020 UMF Carol Davila - Quiz 5 grile online

Dificultate:
avansat
Anatomie - Sistemul nervos
1

Despre fasciculul piramidal direct putem afirma:

A. conţine majoritar Fibre cu diametrul de 1µ

B. are traiect lateral de talamus

C. face sinapsă cu un neuron din lanţul ganglionar paravertebral

D. ajunge în cordonul lateral medular

E. face sinapsă în nucleul roşu

 

*Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Despre fasciculul piramidal direct putem afirma: Răspuns B

A. conţine majoritar fibre cu diametrul de 1µ * fals, conține mai multe fibre mielinice deci mai groase de 2 microni

B. are traiect lateral de talamus * corect, în desenul din manual puteți observa la punctul talamusul, lateral de care coboară (cu roșu) fasciculul piramidal.

C. face sinapsă cu un neuron din lanţul ganglionar paravertebral * fals, nu este vegetativ pentru a sinapsa paravertebral

D. ajunge în cordonul lateral medular * fals, coboară prin cordonul anterior

E. face sinapsă în nucleul roşu * fals, nu este extrapiramidal.

Dificultate:
avansat
Anatomie - Sistemul nervos
2

Despre fasciculul rubrospinal este corectă afirmaţia:

A. este situat în cordoanele anterioare medulare

B. se încrucişează la nivelul bulbului rahidian

C. în măduvă este situat lateral de fasciculul spinocerebelos direct

D. controlează motilitatea voluntară

E. face sinapsă în coarnele anterioare medulare

 

*Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Despre fasciculul rubrospinal este corectă afirmaţia: Răspuns E

A. este situat în cordoanele anterioare medulare * fals, în cordoane laterale

B. se încrucişează la nivelul bulbului rahidian * fals, la punctul 17 puteți vedea fasciculul încrucișând mezencefalic

C. în măduvă este situat lateral de fasciculul spinocerebelos direct * fals, cerebelosul este lateral

D. controlează motilitatea voluntară * fals, motilitatea involuntară, automatismele.

E. face sinapsă în coarnele anterioare medulare * corect, controlând musculatura striată pentru automatisme cum ar fi mersul pe bicicletă, trebuie stimulați neuronii alfa din coarnele anterioare.

Dificultate:
avansat
Anatomie - Sistemul Digestiv
3

În compoziția secreției gastrice se află:

1. cazeinogen

2. tripsinogen

3. gastrină

4. lizozim

 

*Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

În compoziția secreției gastrice se află: Răspuns E (nici un răspuns corect)

1. cazeinogen * fals, cazeinogenul este în lapte iar secreția gastrică conține labferment pentru a-l digera

2. tripsinogen * fals, în secreția pancreatică

3. gastrină * fals, este hormon, se secretă în sânge

4. lizozim * fals, în secreția salivară

Dificultate:
avansat
Anatomie - Sistemul Digestiv
4

Mineralizarea osoasă este influențată de:

1. calciferol

2. extracte de timus

3. calcitonină

4. insulină

 

*Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Mineralizarea osoasă este influențată de: Răspuns A (1,2,3)

1. calciferol *corect, vitamina D ajută la absorbția calciului

2. extracte de timus * corect, ajută la mineralizarea osoasă la copii

3. calcitonină *corect, ajută la fixarea calciului în oase

4. insulină *nu are efecte directe, în diabet zaharat (lipsa insulinei), prin distrugerea membranei glomerulare se pierd și electroliți, de aici apar dezechilibre acido-bazice și hidro-electrolitice.

Dificultate:
avansat
Anatomie - Sistemul Digestiv
5

Despre potenţialul de acţiune neuronal sunt corecte afirmaţiile:

1. are o durată mai mică decăt potenţialul de acţiune din celula miocardică ventriculară

2. se declanşează la atingerea potenţialului prag

3. are o amplitudine mai mare decăt potenţialul de acţiune din fibra musculară netedă de la nivelul antrului piloric

4. perioada refractară absolută este mai lungă decăt a celulei miocardice ventriculare

 

*Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Despre potenţialul de acţiune neuronal sunt corecte afirmaţiile: Răspuns A (1,2,3)

1. are o durată mai mică decăt potenţialul de acţiune din celula miocardică ventriculară *corect, 5ms în neuron și 200 ms în miocard

2. se declanşează la atingerea potenţialului prag *corect, urmând răspunsul de tip totul sau nimic

3. are o amplitudine mai mare decăt potenţialul de acţiune din fibra musculară netedă de la nivelul antrului piloric *corect, 40ms în neuron și negativă în antrul piloric

4. perioada refractară absolută este mai lungă decăt a celulei miocardice ventriculare *fals, mai scurtă

Dificultate:
avansat
Anatomie - Sistemul nervos
6

Neuronii care formează rădăcina posterioară a nervului spinal pot fi:

1. senzitivi

2. vegetativi

3. somatici

4. proprioceptivi

 

*Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Neuronii care formează rădăcina posterioară a nervului spinal pot fi: Răspuns E (1,2,3,4)

Rădăcina posterioară este exclusiv senzitivă cu toate tipurile de fibre: somatice (exteroceptice și proprioceptive) dar și vegetative.

1. senzitivi

2. vegetativi

3. somatici

4. proprioceptivi

Dificultate:
avansat
Chimie - Probleme Chimie
7

Se oxidează energic 5 moli de alcool primar monohidroxilic saturat cu soluţie de KmnO4 de concentraţie 0.4 M (în prezenţa H2SO4). Volumul de soluţie KMnO4 consumat în reacţie este:

A. 1 litru

B. 4 litri

C. 5 litri

D. 0.5 litri

E. 10 litri

 

*Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Se oxidează energic 5 moli de alcool primar monohidroxilic saturat cu soluţie de KmnO4 de concentraţie 0.4 M (în prezenţa H2SO4). Volumul de soluţie KMnO4 consumat în reacţie este: Răspuns E

A. 1 litru

B. 4 litri

C. 5 litri

D. 0.5 litri

E. 10 litri

Reacția generală de oxidare energică a unui alcool primar monohidroxilic până la stadiul de acid monocarboxilic:

1 mol                   2 moli

R – CH2- OH + 2 [O] -> R – COOH + H2O

5 moli                   x moli

x = 2 • 5 :1 = 10 moli oxigen necesar pentru a oxida 5 moli de alcool

Dar noi știm că:

2 moli KMnO4 cedează .................................5 moli oxigen

y moli KMnO4 sunt necesari pentru ...............10 moli oxigen din reacție

_________________________________________________

y = 10 • 2 :5

y = 4 moli KMnO4

Cm = 0,4 moli

Formula generală a concentrației molare:

Cm = υ / Vs (L)

Înlocuind în formulă:

0,4 M = 4 moli : V

V = 4: 0,4

V = 10 Litri

Dificultate:
avansat
Chimie - Mixt chimie
8

Se dă următoarea schemă:

Următoarele afirmaţii sunt adevărate:

1. compusul Y este un gaz

2. compusul X poate reacţiona cu NaOH

3. compusul X se poate cupla cu săruri de arendiazoniu

4. compusul Y se formează şi în procesul industrial de obţinere a carbidului

 

*Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Se dă următoarea schemă: Răspuns E (1,2,3,4)

 

Următoarele afirmaţii sunt adevărate:

1. compusul Y este un gaz *corect, CO2

2. compusul X poate reacţiona cu NaOH *corect, fenol + NaOH  fenoxid de sodiu

3. compusul X se poate cupla cu săruri de arendiazoniu

4. compusul Y se formează şi în procesul industrial de obţinere a carbidului

*corect, piatra de var (CaCO3) se lasă până se descompune prin degajarea dioxidului de carbon:

CaCO3 -> CaO + CO2

Piatră de var var nestins

 

Varul nestins se amestecă cu cocs (cărbune) la temperaturi foarte mari și se obține carbidul:

CaO + 3C → CaC2  + CO

Var nestins carbid

Dificultate:
avansat
Chimie - Acizi graşi, Grăsimi, Săpunuri, Detergenţi
9

Referitor la compusul rezultat din hidrogenarea trioleinei, cu H2 în raportul molar trioleină: H2 = 1:3, în prezenţa de nichel, sunt adevărate afirmaţiile:

1. are nesaturarea echivalentă NE = 0

2. are un atom de carbon asimetric

3. este susceptibil de sicativare

4. are stare de agregare solidă

 

*Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Referitor la compusul rezultat din hidrogenarea trioleinei, cu H2 în raportul molar trioleină: H2 = 1:3, în prezenţa de nichel, sunt adevărate afirmaţiile: Răspuns D (4)

1. are nesaturarea echivalentă NE = 0 * fals, are încă cele 3 duble de la legăturile esterice – O -C = O

2. are un atom de carbon asimetric * fals, este simetrică

3. este susceptibil de sicativare * fals, nu prezintă dublă legătură

4. are stare de agregare solidă * corect, tristearina are doar acizi saturați deci solizi

Dificultate:
avansat
Chimie - Acizi graşi, Grăsimi, Săpunuri, Detergenţi
10

Referitor la săpunuri, sunt corecte următoarele afirmaţii:

1. se obţin prin reacţia trigliceridelor cu soda de rufe

2. la spălarea cu apă dură, CH3-(CH2)14-COO-Na+ va forma precipitate de stearat de calciu şi stearat de magneziu

3. se obţin prin polietoxilarea alcoolilor graşi

4. anionii RCOO- din săpun posedă caracter dublu (hidrofob şi hidrofil)

 

*Grilă din Admiterea 2020 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Referitor la săpunuri, sunt corecte următoarele afirmaţii: Răspuns D (4)

1. se obţin prin reacţia trigliceridelor cu soda de rufe * fals, cu sodă caustică (NaOH) nu cu sodă de rufe (Na2CO3)

2. la spălarea cu apă dură, CH3-(CH2)14-COO-Na+ va forma precipitate de stearat de calciu şi stearat de magneziu * fals, deși în apă dură săpnurile precipită sub formă de săruri de calciu și magneziu, aici avem un palmitat, nu stearat

3. se obţin prin polietoxilarea alcoolilor graşi * fals, aceasta este metodă de obținere a detergenților neionici

4. anionii RCOO- din săpun posedă caracter dublu (hidrofob şi hidrofil) *corect

Articole similare

navigation