De peste 10 ani suntem alături de voi, viitori mediciniști !

Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Rezolvarea grilelor de la admitere 2021 UMF Carol Davila - Quiz 6 grile online

Rezolvarea grilelor de la admitere 2021 UMF Carol Davila - Quiz 6 grile online

Dificultate:
avansat
Sistemul Excretor
1

Următoarea afirmaţie despre compoziţia urinii primare este corectă:

A. poate conţine Na+ în concentraţie de 4 mmol/L

B. poate conţine Ca+ în concentraţie de 9 mg/dL

C. poate conţine K+ în concentraţie de 140 mmol/L

D. nu poate conţine glucoză

E. poate conţine hematii

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Următoarea afirmaţie despre compoziţia urinii primare este corectă:

* urina primară este de fapt plasmă deproteinizată așa că avem aproximativ aceleași valori:

 

A. poate conţine Na+ în concentraţie de 4 mmol/L

B. poate conţine Ca+ în concentraţie de 9 mg/dL

C. poate conţine K+ în concentraţie de 140 mmol/L

D. nu poate conţine glucoză * fals, poate conține dar se reabsoarbe în totalitate în mod fiziologic

E. poate conţine hematii * fals, urina finală poate conține hematii și leucocite sub 5000 /mL

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
2

Despre hipotalamus este corectă afirmaţia:

A. aparţine mezencefalului

B. este situat posterior de cerebel

C. conţine corpii unor neuroni secretori

D. este situat posterior de talamus

E. formează cu epifiza o unitate funcţională

 

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Despre hipotalamus este corectă afirmaţia:

A. aparţine mezencefalului * fals, aparține diencefalului

B. este situat posterior de cerebel * fals, este situat superior și anterior de trunchiul cerebral

C. conţine corpii unor neuroni secretori * corect, hipotalamusul anterior secretă neurohormoni pentru hipofiza posterioară (ADH și ocitocină) iar hipotalamusul mijlociu secretă neurohormoni prin care controlează hipofiza anterioară

D. este situat posterior de talamus * fals, inferior, de aici prefixul ”hipo”

E. formează cu epifiza o unitate funcţională * fals, cu hipofiza formează o unitate sub formă de halteră unite prin tija pituitară

 

Dificultate:
avansat
Glande II
3

Hormonul secretat de celulele beta pancreatice determină la nivel hepatic următoarele acţiuni: 

1. lipogeneza

2. reducerea sintezei de glicerol  

3. scăderea transformării aminoacizilor în glucoză

4. reducerea formării de glicogen 

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Hormonul secretat de celulele beta pancreatice determină la nivel hepatic următoarele acţiuni: *insulina R:B

1. lipogeneza

2. reducerea sintezei de glicerol  *fals, crește sinteza de glicerol pentru a lega acizii grași dar în țesutul adipos unde formează trigliceride

3. scăderea transformării aminoacizilor în glucoză

4. reducerea formării de glicogen *fals, crește glicogenogeneza pentru a depune glucoza sub formă de rezerve

Dificultate:
avansat
Circulator II
4

Pentru un volum bătaie de 70 mL, următoarele enunţuri sunt adevărate:

1. debitul cardiac poate fi de 2,8 L/min, dacă inima bate în ritm nodal

2. debitul cardiac poate creşte în tahicardie

3. debitul cardiac scade sub 2 L/min, dacă inima bate în ritm idio-ventricular

4. frecvenţa cardiacă de 100 bătăi/min, determină creşterea presiunii arteriale

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Pentru un volum bătaie de 70 mL, următoarele enunţuri sunt adevărate:

Răspune E + (toate afirmațiile adevărate)

1.         debitul cardiac poate fi de 2,8 L/min, dacă inima bate în ritm nodal* corect:

D debit = F frecvență x V volum la o bătaie

Pentru ritmul nodal (40 bătăi / minut) avem următorul debit:

D = 40 x 70 mL = 2.800 mL / min = 2,8 L / min

 

2.         debitul cardiac poate creşte în tahicardie* corect, creșterea frecvenței peste 100 bătăi / minut poate duce la creșterea debitului

3.         debitul cardiac scade sub 2 L/min, dacă inima bate în ritm idio-ventricular

Pentru ritmul idio-ventricular (25 bătăi / minut) avem următorul debit:

D = 25 x 70 mL = 1.750 mL / min = 1,75 L / min (mai puțin de 2 L)

 

4.         frecvenţa cardiacă de 100 bătăi/min, determină creşterea presiunii arteriale

presiune= D debit x R rezistență

Așa cum debitul poate crește o dată cu creșterea frecvenței, acesta la rândul lui poate influența presiunea direct proporțional dacă nu se schimbă nimic în valoarea rezistenței.

 

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
5

Despre cavitatea toracică sunt corecte afirmaţiile:

1. conţine cel mai mare colector limfatic

2. conţine timusul

3. conţine unele fibre preganglionare parasimpatice ale nervului vag

4. se alungeşte prin contracţia diafragmei

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Despre cavitatea toracică sunt corecte afirmaţiile: R:E+

1. conţine cel mai mare colector limfatic * corect, canalul toracic

2. conţine timusul * corect, în mediastinul superior, între cei doi plămâni

3. conţine unele fibre preganglionare parasimpatice ale nervului vag * corect, se vor distribui organelor toracice (de exemplu, inimă, plămâni, esofag)

4. se alungeşte prin contracţia diafragmei * corect, diafragma se contractă și aplatizează de aceea crește diametrul longitudinal (supero-inferior)

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
6

Următorii compuşi sunt sintetizaţi din colesterol:

1. hidrocortizonul

2. testosteronul

3. sărurile biliare

4. biliverdina

 

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următorii compuşi sunt sintetizaţi din colesterol: R:A

1.hidrocortizonul * corect, ca toți hormonii corticosuprarenalei

2. testosteronul * corect, este hormon sterolic (colesterolic)

3. sărurile biliare * corect, sărurile biliare sunt provenite din acizii biliari (sintetizați în ficat din colesterol), aminoacizi și sodiu

4. biliverdina * fals, pigmenții biliari sunt proveniți din degradarea hemoglobinei în splină atunci când sunt distruse hematiile îmbătrânite

 

 

Dificultate:
avansat
Probleme 2
7

Un amestec echimolecular de 215g de compuşi dicarbonilici cu formula C4H6O2 reacţionează cu reactivul Tollens. Masa de argint care se depune este:

A. 432 g

B. 648 g

C. 864 g

D. 1296 g

E. 2592 g

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Un amestec echimolecular de 215g de compuşi dicarbonilici cu formula C4H6O2 reacţionează cu reactivul Tollens. Masa de argint care se depune este:

A. 432 g

B. 648 g

C. 864 g

D. 1296 g

E. 2592 g

 

Pentru a reduce reactivul Tollens trebuie să prezinte cel puțin o grupare aldehidică (cetonele nu se oxidează cu Tollens).

  • 2 dialdehide:

2 compuși cu o grupare aldehidică (ce se oxidează cu Tollens) și o grupare cetonică

Dar nu uităm că amestecul este de compuși dicarbonilici și mai avem o dicetonă care nu va reacționa cu Tollens: butandiona CH3 – CO – CO – CH3

 

Amestecul fiind echimolecular, putem afla câți moli din fiecare avem în amestec:

M C4H6O2 = 4x12 + 6x1 + 2x16 = 86g/mol

m amestec = 215 g

nr moli amestec = m : M = 215 : 86

nr moli amestec = 2,5 moli

 

Dar amestecul este echimolecular pentru cei 4 compuși:

2,5 moli amestec : 5 = 0,5 moli fiecare izomer

 

Echilibrăm reacțiile de oxidare pentru a afla Ag precipitat obținut:

 

Pentru cele 2 dialdehide reacția decurge asemănător de aceea vom calcula o singură dată:

 

1 mol                                                                                                                                       4 moli

O=CH–CH2–CH2–CH=O + 4[Ag(NH3)2]OH-->HOOC–CH2–CH2–COOH + 4 Ag + 2 H2O + 8 NH3 

0,5 moli                                                                                                                                   x                                                                                                                          

x= 4 x 0,5 : 1 = 2 moli Ag din prima reacție cu butandial

În mod asemănător se obțin 2 moli Ag din a doua reacție cu izobutandial

 

 

Pentru cele 2 monoaldehide cu grupă cetonică reacția decurge asemănător de aceea vom calcula o singură dată:

 

1 mol                                                                                                                         2 moli

 CH3–CO–CH2–CH=O + 2[Ag(NH3)2]OH-->CH3–CO–CH2–COOH + 2Ag +  H2O+  4 NH3

0,5 moli                                                                                                                        y                                                                                                                     

y= 2 x 0,5 : 1 = 1 mol Ag din prima reacție cu 3-ceto- butanalul

În mod asemănător se obține 1mol Ag din a doua reacție cu 2 -ceto- butanalul

 

Total moli Ag din cele 4 reacții = 2 x 2 + 2 x 1 = 6 moli

 

Transformăm în masă știind că A Ag = 108g/mol

à masă Ag = 6 moli x 108 g /mol = 648 g Ag precipitat de cei 4 izomeri din 5 cu grupări aldehidice

 

Dificultate:
mediu
Alcooli/Fenoli
8

Afirmaţiile adevărate despre etilenglicol sunt:

1. se obţine din etandial în prezenţă de Na+C2H5-OH

2. un mol de etilenglicol reacţionează cu 2 moli de Mg

3. se obţine prin hidroliză, din oxidul de etenă

4. se obţine din etanol cu reactiv Bayer

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Afirmaţiile adevărate despre etilenglicol sunt:

1. se obţine din etandial în prezenţă de Na+C2H5-OH * corect, sodiu si alcool este mediu de reducere pentru aldehide:

O = CH-CH=O + 4 [H] --> HO – CH2 - CH2 – OH

2. un mol de etilenglicol reacţionează cu 2 moli de Mg * fals, un singur mol deoarece magneziu are valența 2

(-O – CH2 - CH2 – O-)Mg2+

3. se obţine prin hidroliză, din oxidul de etenă * corect:

4.         se obţine din etanol cu reactiv Bayer * fals, reactivul Bayer oxidează blând alchenele și formează alcooli, dar nu reacționează mai departe cu alcoolii

 

Dificultate:
mediu
Mixt chimie
9

Sunt corecte afirmaţiile:

1. în prezenţă de peroxizi organici, R-O-O-R, la întuneric şi la cald, HCl se adiţionează la 1-pentenă, formând 1-cloropentan

2. propina reacţionează cu HBr în raport molar 1:2, formând 2,2-dicloro-propanul

3. prin adiţia apei la alchine se formează întotdeauna cetone

4. la achene, HBr se adiţionează mai uşor decât HCl

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Sunt corecte afirmaţiile:

1. în prezenţă de peroxizi organici, R-O-O-R, la întuneric şi la cald, HCl se adiţionează la 1-pentenă, formând 1-cloropentan * fals, antiMarkovnikov cu peroxizi reacționează doar HBr

2. propina reacţionează cu HBr în raport molar 1:2, formând 2,2-dicloro-propanul * fals, dibromo...

3. prin adiţia apei la alchine se formează întotdeauna cetone * fals, există și o aldehidă obținută, din acetilenă

4. la achene, HBr se adiţionează mai uşor decât HCl *corect, reactivitatea hidracizilor scade în serie: HI > HBr > HCl > HCl

Dificultate:
avansat
Mixt chimie
10

Se obţine amoniac în următoarele reacţii:

1. hidroliza acetamidei

2. amonoxidarea propenei

3.oxidarea propanalului cu reactiv Tollens

4.etoxilarea anilinei

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Se obţine amoniac în următoarele reacţii:

1. hidroliza acetamidei *corect:

2. amonoxidarea propenei *fals, se obține acrilonitril:

3. oxidarea propanalului cu reactiv Tollens *corect:

CH3 - CH-CH=O + 2 [Ag(NH3)2]OH --> CH3 – CH – COOH + 2 Ag + 4 NH3 +  H2O

4. etoxilarea anilinei *fals, se obține N-(β-hidroxietil)-anilină

navigation