Învăț cu meditatii-medicina.ro Săptămâna 3

offline_bolt Flashcards

Filtrează
dupa materie si capitol
chevron_right

Cum sunt albumienele din punct de vedere al solubilității?

Click pentru răspuns 👆

Cum se numeste proteinele care conțin ca și grupare prostetică rest de gliceridă?

Lipoperoteine.

Click pentru răspuns 👆

Ce grupare prostetică prezintă glicoproteinele?

Glucide, zaharide

Click pentru răspuns 👆

Câte peptide se pot obține prin hidroliza tetrapeptidului ser-ala-val-gli?

Click pentru răspuns 👆

Câte dipeptide izomere rezultă în urma condensării dintre serină și alfa-alanină?

2 dipeptide izomere: ser-ala și ala-ser

Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă în urma reacției dintre alanină și kelenn în raport 1:1?

Click pentru răspuns 👆

Ce se întamplă în urma reacției dintre un aminoacid și metanol?

Se esterifică gruparea -COOH:

Click pentru răspuns 👆

Cum definim PH-ul izoelectric?

Click pentru răspuns 👆

Reacția de acilare a aminoacizilor este caracteristică grupării -COOH sau -NH2 ?

Caracteristică pentru -NH2.

Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă în urma reacției cu pentaclorura de fosfor a unui aminoacid?

Click pentru răspuns 👆

Ce este o soluție tampon?

Click pentru răspuns 👆

Ce este caracterul amfoter al aminoacizilor?

Click pentru răspuns 👆

Câți aminoacizi esențiali există?

Click pentru răspuns 👆

Câți atomi de carbon secundari prezintă fenilalanina?

2 atomi de carbon secundari:

Click pentru răspuns 👆

Câți atomi de carbon asimetrici conține Glicocolul?

Zero.

Glicocolul nu are atomi de carbon asimetrici.

Click pentru răspuns 👆
navigation