Învăț cu meditatii-medicina.ro Săptămâna 3

offline_bolt Flashcards

Filtrează
dupa materie si capitol
chevron_right

Ce fel de legături prezintă amilopectina?

1-4 și 1-6

Click pentru răspuns 👆

Ce enzimă hidrolizează zaharoza?

Zaharoza poate fi hidrolizată de 2 enzime diferite:

Click pentru răspuns 👆

Ce este zahărul invertit?

Click pentru răspuns 👆

Celobioza are caracter reducător?

Click pentru răspuns 👆

Ce este maltoza?

Maltoza= dimer de α-D-glucopiranoză legată 1-4

Click pentru răspuns 👆

Ce tip de legătură au dizaharidele nereducătoare?

Click pentru răspuns 👆

Fermentația alcoolică a glucozei determină obținerea cărui compus?

Alcool etilic.

Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă prin reducerea ribozei?

Ribitol

Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă prin reducerea fructozei?

Amestec echimolecular de sorbitol și manitol

Click pentru răspuns 👆

Ce colorație rezultă în urma oxidării glucozei cu Fehling?

Precipitat de oxid cupros roșu.

Click pentru răspuns 👆

Ce rezultă în urma oxidării cu Tollens a fructozei?

Fructoza nu are caracter reducător, deci nu se oxidează.

Click pentru răspuns 👆

La ce -OH are loc alchilarea fructopiranozei cu alcooli în acid clorhidric?

Click pentru răspuns 👆

Care sunt formele mai stabile ale zaharidelor? Ciclice sau aciclice?

Click pentru răspuns 👆

În stare naturală, fructoza este prezentă sub formă piranozică sau furanolzică?

Click pentru răspuns 👆

Care e formula Haworth a glucozei?

Click pentru răspuns 👆
navigation