view_headline Cuprins

 • Celulele şi fiziologia celulară
  • 1) Clasificarea organismelor vii
   • 1. 1) Procariote
   • 1. 2) Eucariote
  • 2) Structura celulei
  • 3) Membrana Plasmatică
   • 3. 1) Alcătuire
    • 3. 1. 1) Fosfolipidele
    • 3. 1. 2) Tipuri de proteine
   • 3. 2) Mișcările moleculare
    • 3. 2. 1) Difuziunea
    • 3. 2. 2) Osmoza
    • 3. 2. 3) Difuziune facilitată
    • 3. 2. 4) Transport activ
    • 3. 2. 5) Endocitoză
    • 3. 2. 6) Exocitoză
  • 4) Nucleul
   • 4. 1) Componente principale
   • 4. 2) Învelişul nuclear
   • 4. 3) Nucleolii
   • 4. 4) Cromatina
  • 5) Citoplasma și Organitele
   • 5. 1) Citoplasma
   • 5. 2) Organitele
    • 5. 2. 1) Reticulul endoplasmatic
    • 5. 2. 2) Ribozomii
    • 5. 2. 3) Corpul Golgi
    • 5. 2. 4) Lizozomii
    • 5. 2. 5) Mitocondriile
    • 5. 2. 6) Centrozomul
   • 5. 3) Citoscheletul
   • 5. 4) Alte componente celulare
    • 5. 4. 1) Veziculele
    • 5. 4. 2) Flagelul
    • 5. 4. 3) Cilii
  • 6) Celulele și Energia
   • 6. 1) Enzimele
   • 6. 2) Adenozin Trifosfatul(ATP)
  • 7) Mitoza și reproducerea celulei
  • 8) Ciclul celular
   • 8. 1) Interfaza
    • 8. 1. 1) Faza G1
    • 8. 1. 2) Faza S
    • 8. 1. 3) Faza G2
   • 8. 2) Mitoza
    • 8. 2. 1) Profaza
    • 8. 2. 2) Metafaza
    • 8. 2. 3) Anafază
    • 8. 2. 4) Telofază
  • 9) Citokineza
  • 10) Sinteza Proteică
   • 10. 1) Codul Genetic
   • 10. 2) Tipuri de ARN
   • 10. 3) Transcripția
   • 10. 4) Translația
  • 11) Controlul genetic