Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Rezolvarea grilelor de la admitere 2019 UMF Carol Davila - Quiz 4 grile online

Astăzi rezolvăm împreună quiz 4 cu grilele date la admiterea din 2019 la Medicină Generală - UMF Carol Davila.

Nu prea se putea examen de Admitere fără transportul hormonilor prin sistemul port sau tractul hipotalamo-hipofizar, nu e așa😎?

Care este capitolul vostru preferat? Cei mai mulți mi-au spus ca Sistemul Circulator și Glandele deci ...

Dificultate:
mediu
Glande I
1

Următorul hormon hipotalamic este transportat prin sistemul port hipotalamo-hipofizar:

A. Tireostimulina;

B. Hormonul de inhibare a secreţiei de MSH;

C. Hormonul foliculostimulant;

D. Corticotropina;

E. Oxitocina.

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

         Următorul hormon hipotalamic este transportat prin sistemul port hipotalamo-hipofizar: *hormonii prin care se reglează secreția adenohipofizei (lob anterior + intermediar)

A.      tireostimulina *fals, TSH-ul este secretat de adenohipofiză, ar fi trebuit TRH

B.      hormonul de inhibare a secreţiei de MSH *corect

C.      hormonul foliculostimulant *fals, FSH-ul este secretat de adenohipofiză, ar fi trebuit GRH care este secretat de hipotalam

D.      corticotropina *fals, ACTH de adenohipofiză

E.      oxitocina *fals, este transportată prin tractul hipotalamo-hipofizar

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
2

Structurile care conţin celule cu corpi tigroizi sunt următoarele, cu excepţia:

A.      mucoasa olfactivă

B.      nodul sinoatrial

C.      hipotalamusul anterior

D.     substanţa neagră

E.      plexurile din pereţii esofagului.

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Structurile care conţin celule cu corpi tigroizi sunt următoarele, cu excepţia: *corpii tigroizi sunt o varietate de reticul endoplasmatic rugos specifici neuronilor deci oriunde avem neuroni avem ca organite specifice și corpii tigroizi

A.      mucoasa olfactivă *corect, receptorii olfactivi sunt neuroni bipolari modificați

B.      nodul sinoatrial *fals, aici găsim celule de tip pacemaker ce prezintă automatism

C.      hipotalamusul anterior *corect, neuroni secretori de ADH și ocitocină

D.     substanţa neagră *corect, neuroni aparținând căilor extrapiramidale

E.      plexurile din pereţii esofagului *corect, neuroni în rețea ce controlează peristaltismul secundar esofagian

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
3

Frecvenţa cardiacă este influenţată de următorii hormoni:

 1. Glucagon
 2. Tiroxină
 3. Cortizol
 4. Adrenalină

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Frecvenţa cardiacă este influenţată de următorii hormoni:

 1. Glucagon *fals, acesta crește doar forța de contracție a inimii, nu și numărul de descărcări pentru a bate mai repede
 2. Tiroxină * corect, hormonii tiroidieni cresc și frecvența și forța de contracție
 3. Cortizol *fals, acesta nu are efecte directe pe frecvența cardiacă, doar în Cushing pacientul poate suferi de hipertensiune ceea ce afectează vasele, nu automatismul cardiac
 4. Adrenalină *corect, adrenalina crește atât forța cât și  frecvența cardiacă

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
4

Asupra tubului digestiv acţionează următorii hormoni:

 1. epinefrina
 2. glucagonul
 3. gastrina
 4. aldosteronul

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Asupra tubului digestiv acţionează următorii hormoni: Răspuns E+

 1. Epinefrina *corect, adrenalina scade motilitatea tubului digestiv deoarece atunci când suntem stresați nu ne consumăm energia cu digestia
 2. Glucagonul *corect, scade secreția gastrică
 3. Gastrina *corect, crește secreția gastrică
 4. Aldosteronul *corect, inhibă secrețiile tuturor glandelor exocrine inclusiv gastrice, intestinale, colice...

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
mediu
Analizatori I
5

În timpul procesului de acomodare se produc
următoarele:

 1. scăderea tensiunii din cristaloidă
 2. relaxarea fibrelor ligamentului suspensor
 3. contracţia muşchiului ciliar
 4. creşterea razei de curbură a cristalinului

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

În timpul procesului de acomodare se produc
următoarele:

 1. scăderea tensiunii din cristaloidă * corect, cristaloida comprimă ca o mănușă cristalinul, dacă aceasta este relaxată, și cristalinul revine la forma inițială de sferă modificându-și puterea de convergență
 2. relaxarea fibrelor ligamentului suspensor

      * corect, de ligament este suspendată    

       cristaloida care prin relaxare devine și ea laxă

 1. contracţia muşchiului ciliar

* corect, un mușchi circular contractat face ca orificiul în care se găsește cristalinul să fie mai mic iar cristalinul să se bombeze

 1. creşterea razei de curbură a cristalinului

*fals, raza de curbură scade, o sferă are raza mai mică decât un ovoid

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
mediu
Sistemul Digestiv II
6

Sângele venei porte transportă spre ficat:

 1. lecitină
 2. săruri biliare
 3. chilomicroni
 4. galactoză

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Sângele venei porte transportă spre ficat:

       răspuns C (2,4)

 1. lecitină * fals, lecitina este de natură lipidică, trece în limfă nu în sângele portal
 2. săruri biliare * corect, 90-95% din sărurile biliare se absorb activ în intestinul distal și trec în sângele Portei pentru a fi recirculate de ficat
 3. chilomicroni * fals, chilomicronii sunt particule mici de lipide care intră în limfă nu în sânge
 4. galactoză* corect, galactoza se absoarbe ca și glucoza apoi trece în vena portă pentru a ajunge în ficat – unde se transformă în totalitate în glucoză

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
avansat
Compuși carbonilici
7

Următoarele afirmaţii referitoare la 5 metil-4-hepten-3-onă sunt false:

 1. se poate obţine prin condensarea crotonică a 2 molecule de butanonă
 2. este izomer cu 3,4-dimetil-3-hexen-2-onă
 3. are NE = 2
 4. în reacţia cu LiAlH4 în soluţie eterică formează un alcool saturat

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următoarele afirmaţii referitoare la 5 metil-4-hepten-3-onă sunt false: Răspuns: D

 

 

 1. se poate obţine prin condensarea crotonică a 2 molecule de butanonă * adevărat:

 

 

 

 1. este izomer cu 3,4-dimetil-3-hexen-2-onă * adevărat, are același număr de atomi de C, H, O (aceeași formulă moleculară C8H14O:

 

 

 

 1. are NE = 2 *adevărat, are 2 duble legături, deci N.E=2
 2. în reacţia cu LiAlH4 în soluţie eterică formează un alcool saturat * în prezența LiAlH4 dubla legătură omogenă nu se rupe, doar cea heterogenă C=O și se formează alcool nesaturat:

 

 

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

 

 

Dificultate:
mediu
Aminoacizi și Proteine
8

Se consideră peptidele:
Gly-Ser-Glu-Ala
Glu-Gly-Ser-Ala

Afirmaţiile corecte referitoare la peptidele A şi B sunt:

 1. nu sunt izomere
 2. ambele sunt tetrapeptide
 3. nu conţin acelaşi număr de grupe peptidice
 4. sunt formate din aminoacizii glicină, alanină, serină şi acid glutamic

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Se consideră peptidele: Răspuns: C (2 și 4)
Gly-Ser-Glu-Ala
Glu-Gly-Ser-Ala

Afirmaţiile corecte referitoare la peptidele A şi B sunt:

 1. nu sunt izomere * fals, au aceiași aminoacizi în compoziție (glicină, serină, acid glutamic, alanină), diferă doar ordinea lor, deci sunt izomeri.
 2. ambele sunt tetrapeptide * adevărat, ambele sunt alcătuite din 4 aminoacizi, deci sunt TETRApeptide
 3. nu conţin acelaşi număr de grupe peptidice * fals, ambele conțin 3 grupări peptidice
 4. sunt formate din aminoacizii glicină, alanină, serină şi acid glutamic * adevărat

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
avansat
Alcooli/Fenoli
9

Masa carbonului dintr-un mol de monoalcool saturat aciclic este de 3 ori mai mare decât masa oxigenului.
Referitor la alcoolii izomeri
(fără stereoizomeri) care îndeplinesc condiţia anterioară este incorectă afirmaţia:

A.      2 alcooli nu se pot obţine prin adiţia apei la o alchenă

B.      3 alcooli se pot obţine prin reducerea compuşilor carbonilici

C.      un singur alcool prezinta un atom de carbon
asimetric

D.     toţi se pot oxida cu K2Cr2 O7 + H2SO4 sau în prezenţa Cu (toC)

E.      toţi se deshidratează

 

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Masa carbonului dintr-un mol de monoalcool saturat aciclic este de 3 ori mai mare decât masa oxigenului.
Referitor la alcoolii izomeri
(fără stereoizomeri) care îndeplinesc condiţia anterioară este incorectă afirmaţia:

      Răspuns: D

Formula generală a unui monoalcool saturat este: CnH2nO

Masa carbonului =12n

Masa oxigenului = 16

Conform enunțului: 12n = 3 x 16 => n= 4

Alcoolii izomeri sunt:

A.   2 alcooli nu se pot obţine prin adiţia apei la o alchenă

*corect, cei 2 alcooli sunt:

*Adiția apei la o alchenă se realizează conform regulii lui Markovnikov: gruparea -OH

se adaugă celui mai sărac atom de carbon implicat în dublă, astfel nu putem obține alcooli primari.

 

B.   3 alcooli se pot obţine prin reducerea compuşilor carbonilici

 

C.   un singur alcool prezinta un atom de carbon asimetric

D.   toţi se pot oxida cu K2Cr2O7 + H2SO4 sau în prezenţa Cu (toC)

*Fals. Alcooli terțiari sunt rezistenți la acțiunea agenților oxidanți, deci nu se pot oxida:

Ex: 

E.   toţi se deshidratează *corect

 

 

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

 

Dificultate:
mediu
Compuși carbonilici
10

Sunt corecte afirmaţiile, cu excepţia:

A.      în aldehide grupa carbonil este legată de 2 radicali hidrocarbonaţi diferiţi

B.      aldehidele şi cetonele, ambele saturate aciclice, au aceeaşi formulă moleculară CnH2nO

C.      formulei moleculare C5H10O îi corespund 4 aldehide şi 3 cetone (fără stereoizomeri)

D.     alcoolul alilic şi propanalul sunt compuşi organici izomeri

E.      în cetone grupa carbonil este legată de 2 radicali hidrocarbonaţi identici sau diferiţi

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

      Sunt corecte afirmaţiile, cu excepţia: Răspuns: A

A.     în aldehide grupa carbonil este legată de 2 radicali hidrocarbonaţi diferiţi

         * fals, în aldehide, gruparea carbonil este legată de un singur radical (R-CH=O)

B.     aldehidele şi cetonele, ambele saturate aciclice, au aceeaşi formulă moleculară CnH2nO *corect

C.     formulei moleculare C5H10O îi corespund 4 aldehide şi 3 cetone (fără stereoizomeri)

 

 

 

 

 

 

 

 

D.     alcoolul alilic şi propanalul sunt compuşi organici izomeri

         *corect, CH2=CH-CH2-OH (alcool alilic), CH3-CH2-CH=O (propanal).

         Au același număr de atomi de C, H, O => sunt izomeri(de funțiune)

E.     în cetone grupa carbonil este legată de 2 radicali hidrocarbonaţi identici sau diferiţi

         * corect:

         - radicali identici: R-CO-R(exemplu: acetona CH3-CO – CH3 );

      - radicali diferiți: R-CO-R`(exemplu butanona CH3 – CO – CH2 – CH3 )

 

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

 

Articole similare

navigation