Oferte de iunie
Prelungim valabilitatea abonamentelor până la admiterea 2024 și 2025 Vezi oferta
Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Rezolvarea grilelor de la admitere 2019 UMF Carol Davila - Quiz 3 grile online

Ne place să avem continuitate, să gândim în perspectivă, de mai mult de 10 ani echipa noastră încearcă să găsească metode prin care să ne jucăm și învățăm!👩‍🏫👩‍🏫
În această perioadă de acomodare, de adaptare la noul an școlar și la target-uri prag în viața unui elev (Bacalaureat, Admiterea la Medicină), încercăm să trecem în revistă ceea ce a fost pentru a ști cum să ne pregătim!

Recapitularea noastra cu grile rezolvate din Admiterea Medicină 2019 continuă!

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
1

Alegeţi afirmaţia corectă despre nervul pneumogastric:

A.      are originea aparentă în şanțul preolivar

B.      fibrele motorii controlează peristaltismul secundar esofagian

C.      stimularea lui determină mioză

D.      produce constricţie bronşică

E.      contractă detrusorul

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Alegeţi afirmaţia corectă despre nervul pneumogastric: (nervul X – vag / pneumogastric)

A.      are originea aparentă în şanțul preolivar *retroolivar împreună cu nervii IX și XI

B.      fibrele motorii controlează peristaltismul secundar esofagian *peristaltismul primar este vagal iar cel secundar este intrinsec

C.      stimularea lui determină mioză *fără efecte la nivelul globului ocular, mioza este determinată de nervul III

D.      produce constricţie bronşică *corect, nervul X inervează parasimpatic organe toraco-abdominale. La nivelul plămânilor nu avem nevoie de prea mult aer când suntem liniștiți deci efectul este de bronhoconstricție

E.      contractă detrusorul *fals, nu ajunge la nivelul vezicii urinare care este localizată pelvian. Aceasta este inervată parasimpatic din segmentul S2-S4 pe calea nervilor pelvici

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
2

În plasma unei persoane de grup A(II) se află următoarele substanţe, cu excepţia:

A. Oxigen dizolvat;

B. Bicarbonaţi;

C. Dioxid de carbon dizolvat;

D. Carbaminohemoglobina;

E. Aglutinine β

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

În plasma unei persoane de grup A (II) se află următoarele substanţe, cu excepţia:

A.      oxigen dizolvat *corect, oxigen în proporție de 1,5% dizolvat fizic în plasmă

B.      bicarbonaţi *corect, forma de transport a 90% din CO2, sub formă de bicarbonat plasmatic

C.      dioxid de carbon dizolvat *corect, 5% din dioxid este dizolvat fizic

D.      carbaminohemoglobina *fals, orice tip de hemoglobină se găsește în hematie deci în sânge care înseamnă elemente figurate + plasmă

E.      aglutinine ß *corect, regula excluderii nu permite ca în sânge A să avem aglutinine alfa deci avem beta

Dificultate:
mediu
Circulator II
3

Despre inimă putem afirma:

A.atriul drept conţine trabecule;

B. atriul stâng conţine muşchi papilari;

C. reţeaua Purkinje conduce de 10 ori mai lent decât miocardul atrial;

D. orificiile de vărsare a venelor în atrii sunt prevăzute cu valve;

E. creşte în acromegalie.

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Despre inimă putem afirma:

 

 
 


A.      atriul drept conţine trabecule *fals,doar ventriculii conțin trabeculele, cu aspect de burete și rol de legătură pentru mușchii papilari

B.      atriul stâng conţine muşchi papilari *fals, mușchii papilari se găsesc doar în ventriculi, doi mușchi papilari în ventriculul stâng și trei mușchi papilari în cel drept

C.      reţeaua Purkinje conduce de 10 ori mai lent decât miocardul atriul *fals, mai rapid fiind celule de tip pacemaker

D.      orificiile de vărsare a venelor în atrii sunt prevăzute cu valve *fals, pentru a preveni refluarea sângelui în vene, la intrare se găsesc doar niște sfinctere

E.      creşte în acromegalie *corect, în hipersecreția hormonului de creștere la copii se măresc toate organele interne cu excepția creierului

Dificultate:
avansat
Analizatori II
4

Despre organul Corti este adevărată afirmaţia:

A. conţine celule cu rol de chemoreceptori;

B. celulele de susţinere se află deasupra celulelor auditive;

C. conţine un spaţiu triunghiular traversat de dendritele unor neuroni bipolari;

D. la baza celulelor de susţinere se află membrana tectoria;

E. polul apical al celulelor receptoare vine în contact cu membrana otolitică.

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

         Despre organul Corti este adevărată afirmaţia:

A.      conţine celule cu rol de chemoreceptori *mecanoreceptori

 

 
 


B.      celulele de susţinere se află deasupra celulelor auditive *celulele auditive sunt peste celulele de sustinere

C.      conţine un spaţiu triunghiular traversat de dendritele unor neuroni bipolari  *corect, tunelul Corti conține dendritele neuronilor din ganglionul spiral Corti

D.      la baza celulelor de susţinere se află membrana tectoria  *bazilară

E.      polul apical al celulelor receptoare vine în contact cu membrana otolitică *membrana otolitică aparține receptorilor maculari vestibulari nu auditivi

Dificultate:
avansat
Sistemul Digestiv II
5

Alegeţi afirmaţia corectă despre celulele antrului piloric:

A. Celulele musculare sunt contractate de adrenalină;

B. Iniţiază contracţii peristaltice ale stomacului;

C. Celulele musculare au durata potenţialului de acţiune peste 200 ms;

D. Secretă HCl;

E. Secretă o glicoproteină cu rol în protecţia mucoasei gastrice;

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD.

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Alegeţi afirmaţia corectă despre celulele antrului piloric:

A.      celulele musculare sunt contractate de adrenalină *fals, sunt  relaxate deoarece simpaticul relaxează musculatura organelor digestive, contractă doar sfincterele

B.      iniţiază contracţii peristaltice ale stomacului  *fals, doar forța contracțiilor peristaltice este controlată de gastrină, inițierea are loc la granița dintre fund și corp

C.      celulele musculare au durata potenţialului de acţiune peste 200 ms *fals, 5ms

 
 


D.      secretă HCl *fals, doar glandele oxintice localizate la nivelul fundului și corpului gastric

E.      secretă o glicoproteină cu rol în protecţia mucoasei gastrice *corect, mucusul este o glicoproteină

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
6

Ionul de Na+ nu intervine

A. generarea depolarizării neuronale

B. depolarizarea chemoreceptorilor din mugurii gustativi

C. sinteza sărurilor biliare

D. absorbţia intestinală a alaninei

E. generarea presiunii coloid-osmotice din capilarele glomerulare

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Ionul de Na+ nu intervine în:

A.      generarea depolarizării neuronale *intervine, are loc influx de sodiu

B.      depolarizarea chemoreceptorilor din mugurii gustativi *intervine, se creaza potențialul de receptor

C.      sărurilor biliare *intevine, acizii biliari plus electroliții (Na, K) formează sărurile biliare.

D.      absorbţia intestinală a alaninei *corect. Aminoacizii se absorb activ, sodiu-dependent

E.      generarea presiunii coloid-osmotice din capilarele glomerulare  *fals, presiunea coloid-osmotică este presiunea care se opune osmozei apei datorită proteinelor din capilare. Cu alte cuvinte, proteinele plasmatice acționează ca o sugativă care țin apa în vas în loc să o lase să se piardă sub formă de urină primară.

Dificultate:
mediu
Oxidări în chimia organică
7

Sunt agenţi oxidanţi pentru compuşii organici:

 1. apa de brom
 2. reactivul Bayer
 3. apa de clor
 4. reactivul Fehling

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Sunt agenţi oxidanţi pentru compuşii organici:

 1. apa de brom *Exemplu: la aldehide și rezultă acizi. Este și o reacție de recunoaștere întrucât apa de brom își modifică culoarea
 2. reactivul Bayer * Exemplu: la oxidarea alchenelor cu formare de dioli vicinali

 

 
  A screenshot of a cell phone screen with text

Description automatically generated

 

 

 

 

 

 

 

 

3. apa de clor *Exemplu: la aldehide când rezultă acizi

4. reactivul Fehling * Exemplu: la aldehide când rezultă acizi

 

A picture containing object

Description automatically generated

 

 

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

        

Dificultate:
avansat
Amine
8

Ordinea creşterii bazicităţii aminelor este reprezentată corect în următoarele serii:

 1. metilamină, amoniac, p-toluidină, dietilamină
 2. anilină, amoniac, metilamină, dimetilamină
 3. amoniac, p-nitro-anilină, p-toluidină, etilamină
 4. anilină, p-toluidină, amoniac, etilamină

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Ordinea creşterii bazicităţii aminelor este reprezentată corect în următoarele serii: răspuns C(2,4)

 1. metilamină, amoniac, p-toluidină, dietilamină
 2. anilină, amoniac, metilamină, dimetilamină
 3. amoniac, p-nitro-anilină, p-toluidină, etilamină
 4. anilină, p-toluidină, amoniac, etilamină
 1.  

A close up of a person

Description automatically generated

1. A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

2. A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

3. A close up of text on a black background

Description automatically generated

Obs: -NO2 ca subtituent pe nucleul aromatic scade caracterul bazic al aminelor aromatice

4.

Obs: -CH3 ca subtituent pe nucleu crește caracterul bazic al aminelor aromatice

 

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
avansat
Cauciucuri, Izomerii, Legături, Hibridizări
9

Care dintre următorii compuşi conţin în moleculă un atom de carbon asimetric:

 1. acidul malic
 2. acidul citric
 3. acidul lactic
 4. esterul acidului 3-metil-butanoic cu 3-metil-1-butanolul

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Care dintre următorii compuşi conţin în moleculă un atom de carbon asimetric: răspuns B (1,3)

 1. acidul malic

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

 

 

 1. acidul citric

A close up of a map

Description automatically generated

 

 

 

 

 1. acidul lactic

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

 

 


      4. esterul acidului 3-metil-butanoic cu 3-metil-1-butanolul *fals, nu avem carboni asimetrici, cei care sunt mai ramificați, au substituenți identici

A picture containing object

Description automatically generated

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

 

 

Dificultate:
avansat
Derivați funcționali ai acizilor carboxilici
10

Se consideră următoarea reacţie chimică

Afirmaţia incorectă este:

A.      compusul X se obţine printr-o reacţie de acilare a compusului Y

B.      compusul X are acţiune analgezică, antiinflamatoare şi antipiretică

C.      compusul Z se poate obţine prin fermentaţia acetică a etanolului

D.      compuşii X şi Y au aceeaşi NE

E.      hidroliza lui X are loc în mediu acid din stomac

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Se consideră următoarea reacţie chimică

Afirmaţia incorectă este:

A.     compusul X se obţine printr-o reacţie de acilare a compusului Y * adevărat, din acid salicilic prin acilare cu anhidridă acetică:

 

 

 

B.   compusul X are acţiune analgezică, antiinflamatoare şi antipiretică * adevărată, cele 3 acțiuni ale aspirinei obținute: analgezică(reduce durerea), antiiflamatoare(reduce inflamația), antipiretică(scade temperatură)

C.     compusul Z se poate obţine prin fermentaţia acetică a etanolului *adevărată:

 

 

D.     compuşii X şi Y au aceeaşi NE * incorectă. Știm că nesaturările sunt date de numărul dublelor legături sau numărul ciclurilor. În acest caz, acidul acetilsalicilic(X) pierde o dublă legătură prin hidroliză, deci va avea o nesaturare echivalentă în minus:

 

 

 

 

E.      hidroliza lui X are loc în mediu acid din stomac *adevărată:


Pentru o pregătire temeinică recomandăm următorii pași:

Pasul 1 – Parcurgem Lecții + Grile explicate + Grile Rapide  de teorie cu temele specifice nivel începător-mediu pentru fixarea materiei

Pasul 2 – Trecem a doua oară prin materie recitind lecțiile, rezolvăm din nou mai ales grilele greșite la pasul 1 și rezolvăm Grile specifice centrului universitar la care dai admiterea. 
Pasul 3 – Învățăm să ne încadrăm în timp rezolvând SIMULĂRI ca în examen - specific facultăților


Noi suntem aici să te sprijinim și să te ajutăm cu noțiunile de teorie neînțelese sau cu grilele care vă ridică piedici!

Pentru Grile, Grile specifice și Simulări, după accesarea explicației există buton "întreabă'' pe care îl puteți ultiliza pentru a adresa întrebări suplimentare aferentei grilei.

Whatsapp: 0743769752

Messenger facebook: Meditatii Medicina.
Mail: contact@meditatii-medicina.ro
Site: www.meditatii-medicina.ro

Instagram: https://www.instagram.com/meditatiimedicina/

Pentru că ne dorim note de buget la Admitere Medicină, vă invităm să accesați pe site-ul nostru după ce vă logați:

Nu uitați că puteți găsi informații utile și pe canalul nostru de youtube. Click, Like și Subscribe pentru a nu rata postările: https://www.youtube.com/channel/UC0sswAmUKAHWX7tLGm2MYhg?sub_confirmation=1

Articole similare

navigation
Cu ce te
putem ajuta?