De peste 10 ani suntem alături de voi, viitori mediciniști !

Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Rezolvarea grilelor de la admitere 2019 UMF Carol Davila - Quiz 1 grile online

Cine se trezește de dimineață departe ajunge! Astăzi dăm startul unui nou joculeț! Trecem în revistă, împreună, grilele date la admiterea din 2019 la Medicină Generală - UMF Carol Davila.
A fost un subiect frumos, elegant, cu grile drăguțele și capcane interesante pe care mi-ar plăcea să le discutăm împreună relaxați, câte un test de 10 grile pe zi.

Dificultate:
avansat
Sistemul Nervos I
1

Despre reflexul rotulian este falsă afirmaţia:

A. receptorii conţin celule polinucleate

B. prelungirea dendritică a neuronului din ganglionul spinal este scurtă

C. centrul reflexului se află în coarnele anterioare de aceeaşi parte

D. efectorii sunt celule polinucleate

E. asigură menţinerea poziţiei corpului

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Despre reflexul rotulian este falsă afirmaţia:

A.      receptorii conţin celule polinucleate *corect, fusurile sunt alcătuite din fibre musculare striate modificate ca poziție de nuclei și nu ca număr (sunt centrali)

B.      prelungirea dendritică a neuronului din ganglionul spinal este scurtă *lungă, ajungând de la nivelul canalului vertebral unde este ganglionul până la nivelul coapsei

C.      centrul reflexului se află în coarnele anterioare de aceeaşi parte *corect, la nivelul motoneuronilor alfa somatomotori

D.      efectorii sunt celule polinucleate *corect, fibrele musculare striate sunt multinucleate

 

 
  FG14_18b


E.      asigură menţinerea poziţiei corpului *corect, servesc simțul tonusului și al poziției corpului

 

 

Dificultate:
avansat
Mixt anatomie
2

Despre fosfolipide putem afirma

A. restricţionează pasajul transmembranar al ureei

B. au rol de pompe ionice

C. formează canale ionice

D. intervin în oprirea sângerării

E. sunt precursori ai aldosteronului

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Despre fosfolipide putem afirma:

A. restricţionează pasajul transmembranar al ureei *ureea este moleculă nepolară care trece liber prin membrană, fără restricție

B. au rol de pompe ionice *fals, proteinele formează pompe sau canale

C. formează canale ionice

D. intervin în oprirea sângerării *corect, întervin în prima fază a coagulării

E. sunt precursori ai aldosteronului *fals, colesterolul este precursorul hormonilor sterolici (de aici și numele de ”steroli”)

Dificultate:
avansat
Sistemul Nervos II
3

În ganglionul spinal se află neuroni:

1. pseudounipolari

2. cu nuclei dubli

3. ovalari

4. intercalari

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

În ganglionul spinal se află neuroni: răspuns A (1,2,3)

 1. pseudounipolari  *corect, se numesc pseudo deoarece au pentru o porțiune comună de drum o singură prelungire dendrită + axon cu aspect de ”T„
 2. cu nuclei dubli *corect, cei vegetativi pot fi cu nucleu dublu sau multiplu
 3. ovalari *corect, rotunzi-ovalari
 4. intercalari  *fals, neuronii intercalari (de asociație) sunt doar în SN Central. Ganglionul spinal aparține rădăcinii posterioare a nervului spinal deci SN Periferic

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
mediu
Sistemul Nervos III
4

Pe faţa bazală a emisferelor cerebrale nu se observă:

A. şanţurile orbitare

B. fisura laterală

C. şantul olfactiv

D. şantul central

E. bulbul olfactiv

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Pe faţa bazală a emisferelor cerebrale nu se observă:

A. şanţurile orbitare

B. fisura laterală

C. şantul olfactiv

D. şantul central *fals, șanțul cental Rolando începe pe fața medială și se termină pe fața laterală

E. bulbul olfactiv

Dificultate:
avansat
Sistemul Digestiv II
5

Următoarele componente ale unor secreţii digestive acţionează asupra bacteriilor:

 1. lizozimul
 2. acidul clorhidric
 3. sărurile biliare
 4. HCO3-

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următoarele componente ale unor secreţii digestive acţionează asupra bacteriilor: răsp A

 1. lizozimul * corect, rol bactericid (ucide bacterii)
 2. acidul clorhidric * corect, rol bacteriostatic (stopează inmulțirea bacteriilor)
 3. sărurile biliare * corect, rol bacteriostatic
 4. HCO3- * fără efect pe bacterii, doar neutralizează acidul clorhidric din chimul gastric

* Este firesc să avem la nivelul cavității bucale substanțe bactericide deoarece aici este poartă de intrare pentru majoritatea acestora.

În restul tubului digestiv sunt substanțe bacteriostatice deoarece nu dorim să ne distrugem și flora bacteriană ->  bacteriile prietenoase care ne ajută să facem fermentații de exemplu, doar le împiedicăm înmulțirea fără măsură

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Dificultate:
avansat
Sistemul Nervos II
6

Despre fibrele corticonucleare putem afirma:

A. Au originea în corpii striaţi;

B. Ajung la nucleul accesor al oculomotorului;

C. Au un neuron central situat în aria motorie;

D. Ajung la motoneuronii \alpha​​​​​​​ din coarnele anterioare medulare

E. Au un neuron periferic situat în nucleul roşu.

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Despre fibrele corticonucleare putem afirma:

A. au originea în corpii striaţi *fals, aparțin sistemului piramidal și au originea în cele 4 arii motorii ale scoarței emisferelor cerebrale

B. ajung la nucleul accesor al oculomotorului *fals, fiind somatomotorii ajung la nucleul somatomotor al nervului III

C. au un neuron central situat în aria motorie

D. ajung la motoneuronii a din coarnele anterioare medulare *nu ajung în măduvă, se opresc în trunchi

E. au un neuron periferic situat în nucleul roşu *fals, au neuronii periferici în nucleii somatomotori ai nervilor cranieni 3,4,5,6,7,9,10,11 sau 12

Dificultate:
mediu
Probleme 1
7

Procentul masic de carbon conţinut într-un amestec de cumen şi pentenă care se află în raport molar 3:2 este egal cu:

 1. 22,2%
 2. 33,3%
 3. 44,4%
 4. 88,8%
 5. 66,6%

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Procentul masic de carbon conţinut într-un amestec de cumen şi pentenă care se află în raport molar 3:2 este
egal cu:

A. 22,2% 

B. 33,3%

C. 44,4%

D. 88,8%

E. 66,6%

Dificultate:
mediu
Alchene
8

În molecula propenei există:

A.      legături  \sigma şi legătură \pi

B.      legături \sigma coplanare

C.      legături \sigma şi legătură \pi​​​​​​​​​​​​​​

D.     legături \sigmaC-C şi legături \sigma  C-H

E.      2 carboni primari si 1 carbon terţiar

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

În molecula propenei există:

A.    7 legături σ şi 1 legătură π

B.    6 legături σ coplanare

C.    8 legături σ şi 1 legătură π

D.    3 legături σ C-C şi 6 legături σ C-H

E.   2 carboni primari și 1 carbon terţiar

Propena prezintă:

2 legături σ de tip C-C și 6 legături de tip C-H => total 8 legături σ

- 1 legătură π prezentă în dubla legătură

=> Răspuns C

Dificultate:
mediu
Probleme 1
9

O probă cu masa de 350 g dintr-o hidrocarbură, care are masa molară M = 70g/mol, a consumat la hidrogenare
totala
112 L (c.n.) de hidrogen. Hidrocarburile care corespund condiţiilor problemei sunt:

 1. cis-2-pentenă
 2. 2-metil-2-butenă
 3. trans-2-pentenă
 4. 1,3-pentadiena

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

O probă cu masa de 350 g dintr-o hidrocarbură, care are masa molară

      m = 70g/mol, a consumat la hidrogenare
totala
112 L (c.n.) de hidrogen. Hidrocarburile care corespund condiţiilor problemei sunt: răspuns A

 1. cis-2-pentenă
 2. 2-metil-2-butenă
 3. trans-2-pentenă
 4. 1,3-pentadiena

 

Hidrocarbura care poate participa la reacția de hidrogenare poate fi alchenă(CnH2n) sau alcadienă(CnH2n-2).

Reacția generală este:

Cis-2-pentenă, 2-metil-2-butenă și trans-2-pentenă sunt alchene cu 5 atomi de carbon

Dificultate:
mediu
Mixt chimie
10

Se consideră schema dereacţii:
Reacţia
1 : benzen  etilbenzen
Reacţia
2 : etilbenzen  stiren
Reacţia
3 : stiren  polistiren


Afirmaţiile corecte sunt :

1.  reacţia 1 este o reacţie de alchilare care se poate face cu CH3Cl (Ni)

2.   polistirenul are formula -(C6H5-CH-CH2)n-

3.    reacţia 3 este o reacţie de copolimerizare

4.     reacţia 2 este o reacţie de dehidrogenare

*Grilă din Admiterea 2019 UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Se consideră schema de reacţii:
Reacţia
1 : benzen etilbenzen
Reacţia
2 : etilbenzen stiren
Reacţia
3 : stiren polistiren
Afirmaţiile corecte sunt : răspuns D (4)

        1.   reacţia 1 este o reacţie de alchilare care se poate face cu CH3Cl (Ni) * clorură de etil în AlCl3 anhidru. Reacția de alchilare nu are loc în prezență de Ni, ci de AlCl3 anhidru.

Din reacția propusă cu CH3Cl rezultă toluen, nu etilbenzen:

 

 1. polistirenul are formula -(C6H5-CH-CH2)n- *incorect, se obține prin polimerizarea stirenului la nivelul legăturii duble, nu la nivelul benzenului. Are structură:

     

 1. reacţia 3 este o reacţie de copolimerizare *reacția de copolimerizare este o reacție de polimerizare concomitentă a două tipuri diferite de monomeri. În acest caz este o polimerizare simplă
 2. reacţia 2 este o reacţie de dehidrogenare *corect, cu eliminare de hidrogen

         

navigation