Oferte de iunie
Prelungim valabilitatea abonamentelor până la admiterea 2024 și 2025 Vezi oferta
Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Facultatea de Medicină - Universitatea ”Titu Maiorescu” București

Calendar concurs:

Examen admitere (test grila) - 26 iulie 2023 (MG și AMG) & 27 iulie 2023 ( MD, TD și Farma)

Perioada inscrierilor - 03-19 iulie 2023

FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ ȘI DENTARĂ

- 6 ani (examen de 3 ore având 70 grile anatomie + 30 grile chimie cu 1 sau 2 variante de răspuns corecte din cele 5 posibile)

*fizica poate fi proba la alegere dar site-ul nostru nu oferă materiale pentru aceasta.

– La Medicină Generală 

În 2022

 • Cea mai mare notă în iulie 2022 a fost 10.00 !!!
 • Au fost admiși 150 candidați pe locurile cu taxă
 • Ultima notă de admitere în iulie 2022 a fost 6,70 (44 puncte anatomie și 23 puncte chimie)
 • Data examenului 27 iulie 2022, ora 09:00
 • 429 candidați înscriși
 • Taxa este 7000 euro pentru români și cetățeni UE în anul 2022 și 8500 euro pentru cetățeni nonUE
 • Data examenului 22 septembrie 2022 pentru locurile rămase neocupate

În 2021

 • Cea mai mare notă în iulie 2021 a fost 10.00 !!! pe 125 locuri taxă
 • Ultima notă de admitere în iulie 2021 a fost 7,00
 • Data examenului 28 iulie 2021
 • 336 candidați înscriși
 • Taxa este 6500 euro în anul 2021 și 8000 euro pentru cetățeni nonUE

În 2020

 • Ultima notă în 2020 a fost 7,20 în iulie și 6,80 în septembrie
 • 130 locuri în iulie
 • 30 locuri în septembrie nefiind confirmate toate cele din iulie

În 2019

 • Ultima notă în 2019  a fost 6,1 în iulie
 • Taxa este 5500 euro în anul I și scade spre anul 6 la 3000 euro
 • Dată examen: 27 iulie / 9 sept 2020

 

– La Medicină Dentară

În 2022-125 locuri la taxă.

 • Cea mai mare notă în iulie 2022 a fost 9,90 (69 p anatomie + 30 p chimie)
 • Ultima notă de admitere în iulie 2022 a fost 5,10 (25p anatomie + 26 p chimie)
 • Data examenului 28 iulie 2022, ora 09:00
 • 252 candidați înscriși din care 125 admiși
 • Taxa este 6000 euro în anul 2022 pentru români și cetățeni UE sau 8000 euro pentru cetățeni nonUE
 • Data examenului 22 septembrie 2022 pentru locurile rămase neocupate

În 2021-130 locuri la taxă.

 • Cea mai mare notă în iulie 2021 a fost 10,00 !!!
 • Ultima notă de admitere în iulie 2021 a fost 5,10
 • Data examenului 29 iulie 2021
 • 213 candidați înscriși din care 114 admiși
 • Taxa este 5200 euro în anul 2021 și 7500 euro pentru cetățeni nonUE

În 2020

 • Ultima notă în 2020 a fost 5,00 în iulie și 7,20 în septembrie
 • 130 locuri în iulie
 • 30 locuri în septembrie nefiind confirmate toate cele din iulie

În 2019

 • Ultima notă în 2019  a fost 5,3 în iulie
 • Taxa este 4.000 euro în anul I și scade spre anul 6 la 3.500 euro
 • Dată examen: 28 iulie / 10 sept 2020

 

FACULTATEA DE FARMACIE

- 5 ani (examen de 3 ore având  20 grile chimie organică cu un singur răspuns corect din 4)

*biologia vegetală poate fi proba la alegere dar site-ul nostru nu oferă materiale pentru aceasta.

– La Farmacie

În 2022

 • Cea mai mare notă în iulie 2021 a fost 9,35 !!!
 • Ultima notă de admitere în iulie 2021 a fost 6,81
 • Data examenului 27 iulie 2022, ORA 10:00
 • 50 locuri scoase la concurs
 • 47 candidați înscriși din care 45 admiși
 • Taxa este 3500 euro în anul 2021 și 8500 euro pentru cetățeni nonUE
 • Data examenului 28 septembrie 2022 pentru locurile rămase neocupate

În 2021

 • Cea mai mare notă în iulie 2021 a fost 9,60 !!!
 • Ultima notă de admitere în iulie 2021 a fost 6,32
 • Data examenului 29 iulie 2021
 • 50 locuri scoase la concurs
 • 38 candidați înscriși din care 36 admiși
 • Taxa este 3500 euro în anul 2021 și 8000 euro pentru cetățeni nonUE

 

 • Ultima notă în 2019  a fost 5,00 în iulie
 • Taxa este 3.000 euro în anul I și scade spre anul 6 la 2.950 euro
 • Dată examen: 30 iulie /29 sept 2020

Pentru Toate Facultățile FMAM, TD

(examen de 3 ore având 100 grile anatomie cu 5 variante de răspuns din care 1 este corect)

* la calculul mediei nota din examenul de bacalaureat are o pondere de 10%

– La AMG 

În 2022

 • Cea mai mare notă în iulie 2022 a fost 9,46
 • Ultima notă de admitere în iulie 2022 a fost 5,13
 • Data examenului 28 iulie 2022, ORA 09:00
 • Concurs pentru 65 locuri taxă
 • 54 candidați înscriși din care 40 admiși
 • Taxa este1850 euro (sau 7500 euro pentru cetățeni nonUE)
 • Data examenului 22 septembrie 2022 pentru locurile rămase neocupate

În 2021

 • Cea mai mare notă în iulie 2021 a fost 9,81
 • Ultima notă de admitere în iulie 2021 a fost 5,38
 • Data examenului 28 iulie 2021
 • Concurs pentru 65 locuri taxă
 • 74 candidați înscriși din care 54 admiși
 • Taxa este1750 euro (sau 7500 euro pentru cetățeni nonUE)

– La TD 

În 2022

 • Cea mai mare notă în iulie 2022 a fost 8,82
 • Ultima notă de admitere în iulie 2022 a fost 5,22
 • Data examenului 28 iulie 2021
 • Concurs pentru 25 locuri taxă
 • 33 candidați înscriși din care 22 admiși
 • Taxa este 3000 euro (sau 7500 euro pentru cetățeni nonUE)
 • Data examen: 28 iulie 2022, ora 09:00
 • Data examenului 22 septembrie 2022 pentru locurile rămase neocupate

În 2021

 • Cea mai mare notă în iulie 2021 a fost 9,09
 • Ultima notă de admitere în iulie 2021 a fost 5,48
 • Data examenului 28 iulie 2021
 • Concurs pentru 25 locuri taxă
 • 32 candidați înscriși din care 22 admiși
 • Taxa este 3000 euro (sau 7500 euro pentru cetățeni nonUE)
 • Data examen: 29 iulie 2021

 

- Medicină Generală - engleză: 8000 euro (sau 9500 euro pentru cetățeni nonUE) - pentru 45 locuri

- Medicină Dentară- engleză: 8500 euro (sau 10.000 euro pentru cetățeni nonUE) - pentru 45 locuri

 

 

Bibliografie pentru facultățile de Medicină Generală, Dentară, AMG, TD:

Manuale recomandate și tematică:

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. (Cu excepția subcapitolelor Teme și aplicațiiLucrări practiceAutoevaluareNoțiuni elementare de igienă și patologie.)

 

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010.

 Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16. 

Capitolul 2Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88. 

Capitolul 3Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117. 

Capitolul 4. Compuși organici cu importanță practică. 4.1 Compuși organici cu acțiune biologică, pp. 117-125.

CHIMIE C1, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Luminița Vlădescu, Irinel Adriana Badea, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2006.

 Capitolul 1. Clasificarea compușilor organici în funcție de natura grupei funcționale, pp. 5-20. 

Capitolul 2. Reacții ale compușilor organici, pp. 21-60. 

Capitolul 3. Compuși organici cu proprietăți acido-bazice, pp. 61-88. 

Capitolul 4. Compuși organici cu funcțiuni divalente. Compuși carbonilici, pp. 89-106. 

Capitolul 5. Compuși organici cu funcțiuni mixte, p. 107-146. 

Capitolul 6. Compuși organici cu importanță biologică, pp. 147-167. 

Din ambele manuale, textele marcate cu verde (pentru cercul de chimie) nu fac parte din prezenta bibliografie.

FIZICĂManuale orientative: FIZICĂ, Manual pentru clasa a IX-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2004. FIZICĂ, Manual pentru clasa a X-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2005. FIZICĂ, F1 + F2, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Octavian Rusu, Livia Dinică, Constantin Trăistaru, Constantin Gavrilă. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. Tematica1) Optica geometrică. Principiile opticii geometrice. Reflexia și refracția luminii. Aplicaţii ale fenomenului de refracţie. Aplicaţii ale fenomenului de reflexie. Lentile subţiri. Sisteme de lentile. Ochiul. Vederea cromatică. Instrumente optice (Microscopul). 2) Elemente de termodinamică. Mărimi caracteristice structurii discrete. Noţiuni termodinamice de bază. Calorimetrie. Fenomene termice. Gazul ideal. Transformări de stare de agregare. Principiul I al termodinamicii. Principiul al II-lea al termodinamicii. 3) Producerea şi utilizarea curentului continuu. Curentul electric. Legea lui Ohm pentru un circuit electric simplu. Teoremele lui Kirchhoff. Gruparea rezistoarelor şi a generatoarelor electrice. Energia şi puterea electrică. Transferul optim de putere. Efectele curentului electric. Aplicaţii (fără magnetism). 4) Optica ondulatorie. Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică. Interferenţa. Difracţia luminii. Aplicaţii. Polarizarea luminii. Aplicaţii.

Bibliografie pentru Facultatea de Farmacie

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010. (Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16. Capitolul 2Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88. Capitolul 3Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117.

 

Pentru mai multe informații, consultați site-ul oficial al Universității: https://www.utm.ro/admitere/


Pentru o pregătire temeinică recomandăm următorii pași:

Pasul 1 – Parcurgem Lecții + Grile explicate + Grile Rapide  de teorie cu temele specifice nivel începător-mediu pentru fixarea materiei

Pasul 2 – Trecem a doua oară prin materie recitind lecțiile, rezolvăm din nou mai ales grilele greșite la pasul 1 și rezolvăm Grile specifice centrului universitar la care dai admiterea. 
Pasul 3 – Învățăm să ne încadrăm în timp rezolvând SIMULĂRI ca în examen - specific facultăților


Noi suntem aici să te sprijinim și să te ajutăm cu noțiunile de teorie neînțelese sau cu grilele care vă ridică piedici!

Pentru Grile, Grile specifice și Simulări, după accesarea explicației există buton "întreabă'' pe care îl puteți ultiliza pentru a adresa întrebări suplimentare aferentei grilei.

Whatsapp: 0743769752

Messenger facebook: Meditatii Medicina.
Mail: contact@meditatii-medicina.ro
Site: www.meditatii-medicina.ro

Instagram: https://www.instagram.com/meditatiimedicina/

Pentru că ne dorim note de buget la Admitere Medicină, vă invităm să accesați pe site-ul nostru după ce vă logați:

Nu uitați că puteți găsi informații utile și pe canalul nostru de youtube. Click, Like și Subscribe pentru a nu rata postările: https://www.youtube.com/channel/UC0sswAmUKAHWX7tLGm2MYhg?sub_confirmation=1

Programă Anatomie 2023-2024 Programă Chimie 2023-2024
1 Celulă - Prezentarea lecției Celulă text + audio, temă 150 grile începător-mediu cu explicații 1 Introducere chimie - Prezentare generală a noțiunilor de atom, moleculă, mol, hibridizare, legături, izomerie, clase compuși. Temă 100 grile începător-mediu cu explicații
2 S. Osos - Lecție text + audio, temă 150 grile cu explicații 2 Alcani - Prezentare lecție alcani text + audio (proprietăți de clasă, proprietăți fizice, chimice, reacții generale și particulare). Temă 100 grile începător-mediu cu explicații.
3 S. Muscular - Lecție text + audio, temă 150 grile cu explicații 3 Alchene - Lecție text + audio, temă 100 grile cu explicații
4 S Nervos 1 - Lecție neuron, măduvă, reflexe - text + audio, temă 150 grile cu explicații 4 Alchine - Prezentare lecție text + audio, temă 100 grile explicate
5 S Nervos 2 - Lecție căi ascendente și descendente, trunchi, nuclei și nervi cranieni, text + audio, temă 150 grile cu explicații 5 Arene - Prezentare lecție text + audio, temă 100 grile explicate
6 S Nervos 3 - Lecție Cerebel, Emisfere cerebrale, SN Vegetativ - text + audio, temă 150 grile cu explicații specifice lecției. 6 C. Halogenați - Lecție text + audio, temă 100 grile explicate
7 Analizatori 1 - Lecție Analizatori Cutanat, Vizual, Olfactiv, text + audio, temă 150 grile cu explicații 7 C. Hidroxilici (Alcooli și Fenoli) - Lecție + temă idem
8 Analizatori 2 - Lecție Analizatori (Kinestezic, Gustativ, Acustico-Vestibular) text + audio, temă 150 grile cu explicații 8 Amine - Lecție text + audio, temă 100 grile cu explicații.
9 Glande 1 - Lecție Glande (Hipofiză și Suprarenale), text + audio, temă 150 grile cu explicații 9 Probleme 2 - Probleme cu procente masice, atomice, masă brută, molară, arderi, concentrații procentuale, molare, randamente, conversii. Teorie text + temă 100 probleme cu rezolvări explicite
10 Glande 2 - Lecție Glande (Tiroidă, Pancreas, Epifiză, Timus), text + audio, temă 150 grile cu explicații. 10 Compuși Carbonilici - Lecție text + audio, temă 100 grile explicate
11 S Digestiv 1 - Anatomia Sist. Dig, text + audio, temă 150 grile cu explicații. 11 Compuși Carboxilici - Lecție text + audio, temă 100 grile explicate
12 S Digestiv 2 - Lecție S. Digestiv (Fiziologia Sistemului) text + audio, temă 150 grile cu explicații. 12 Derivați ai acizilor carboxilici - Lecție text + audio, temă 100 gr
13 Metabolism - Lecție, text + audio, temă 150 grile cu explicații 13 Zaharide - Lecție text + audio, temă 100 grile cu explicații.
14 Reproducator - Lecție text + audio, temă 150 grile cu explicații 14 Proteine - Lecție text + audio, temă 100 grile cu explicații.
15 S Circulator 1 - Lecție parte 1 (Sânge și Sistem Circulator sanguin și limfatic) text + audio, temă 150 grile cu explicații 15 Grăsimi - Lecție text + audio, temă 100 grile cu explicații.
16 S Circulator 2 - Lecție partea 2 (Inimă, Ciclul Cardiac, proprietăți artere și vene) text + audio, temă 150 gr. cu explicații 16 Izomerii & Co Prezentare și aprofundare noțiuni de izomerie, hibridizări, legături, tipuri de reacții, compuși sulfonici, sulfați, nitrați, nitroderivați text, temă 100 grile cu explicații.
17 S Respirator – Lecție text + audio, temă 150 grile cu explicații 17 Probleme 4 - Probleme cu constante de aciditate, bazicitate, de echilibru, pH, indici saponificare, nesaturare, oxidari zaharide, hidrolize proteine. Teorie text + 100 probleme cu rezolvări explicite
18 S Excretor - Lecție text + audio, temă 150 grile cu explicații 18 Oxidări în chimia organică – Trecere în revistă a oxidărilor din toată materia text + temă 100 grile cu rezolvări explicite
Total 2700 grile cu explicații și statistici ale progresului în cele 18 lecții + teme Total 1800 grile cu explicații și statistici ale progresului în cele 18 lecții + teme

MEDICINA.RO – ADMITERE MEDICINA GENERALĂ, DENTARĂ, FARPMACIE

 

 

Articole similare

navigation
Cu ce te
putem ajuta?