De peste 10 ani suntem alături de voi, viitori mediciniști !

Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

UMF Timișoara - ”Victor Babeș”

Calendar concurs:

Examen admitere (test grila) - 23 iulie 2023 (MG și MD). 21 iulie 2023 (restul specializărilor cu 3,4 și 5 ani de formare)

Perioada inscrierilor - 03 iulie - 14 iulie 2023

 

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ ȘI DENTARĂ

- 6 ani (examen de 3 ore având 90 grile din care 60  grile anatomie + 30 grile chimie )

Pentru calculul mediei 90% reprezintă nota din examen și 10% din oficiu pentru prezență

– La Medicină Generală:

În 2022 au fost 992 înscriși din care 332 candidați au fost admiși la buget și 95 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2022 a fost 10 !
 • Ultima notă la buget în 2022  a fost 7,89
 • Ultima notă la taxă în 24 iulie 2022 a fost 7,32
 • Taxa -8200 lei

În 2021 au fost 901 înscriși din care 333 candidați au fost admiși la buget și 95 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2021 a fost 10 !
 • Ultima notă la buget în 2021  a fost 7,76
 • Ultima notă la taxă în iulie 2021 a fost 7,15
 • Taxa -8200 lei

În 2020 au fost 855 înscriși din care 325 candidați au fost admiși la buget și 128 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2020 a fost 10 !
 • Ultima notă la buget în 2020  a fost 8,03
 • Ultima notă la taxă în iulie 2020 a fost 7,09
 • Taxa -8200 lei

În 2019 au fost 839 înscriși din care 322 candidați au fost admiși la buget și 107 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2019 a fost 10 !
 • Ultima notă la buget în 2019  a fost 8,41
 • Ultima notă la taxă în iulie 2019 a fost 7,09

– La Medicină Dentară 

În 2022 au fost 649 înscriși din care 52 candidați au fost admiși la buget și 60 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2022 a fost 10 !
 • Ultima notă la buget în 2022  a fost 6,83
 • Ultima notă la taxă în 24 iulie 2022 a fost 5,54
 • Taxa -8200 lei

În 2021 au fost 194 candidați înscriși care au concurat pentru 53 locuri la buget, 60 locuri la taxă și 2 locuri speciale

 • Cea mai mare notă în 2021 a fost 9,93
 • Ultima notă la buget în 2021  a fost 6,31
 • Ultima notă la taxă în iulie 2021 a fost 5,01 (s-au ocupat doar 52 locuri la taxă în iulie)
 • Taxa -8200 lei

În 2020 au fost 121 înscriși din care 50 candidați au fost admiși la buget și 55 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2020 a fost 9,86
 • Ultima notă la buget în 2020  a fost 7,18
 • Ultima notă la taxă în iulie 2020 a fost 5,49
 • Taxa -8200 lei

În 2019 au fost 171 înscriși în 2019 din care 34 au ocupat locuri la buget iar 50 locuri la taxă.

 • Cea mai mare notă a fost 10 !
 • Ultima notă la buget în 2019  a fost 7,48
 • Ultima notă la taxă în 2019 a fost 5,91

În examen întrebările 1-60 sunt de biologie. Ele au între 1 și 4 răspunsuri corecte și primesc 1 punct în caz de marcare a tuturor răspunsurilor corecte.

 • Dacă se marchează doar o parte dintre răspunsurile corecte, se acordă un punctaj proporțional.
 • Un răspuns incorect marcat duce la anularea întregului punctaj al întrebării (punctaj 0).

Întrebările 61-90 sunt de chimie și au câte un singur răspuns corect, care va fi punctat după cum urmează:

 • pentru întrebările 61-75, cu 1 punct;
 • pentru întrebările 76-85, cu 0,5 puncte;
 • pentru întrebările 86-90, cu 2 puncte.

Punctajul maxim care poate fi obţinut la o lucrare este de 100 puncte (60 puncte pentru biologie, 30 puncte pentru chimie, 10 puncte pentru prezență). Punctajul final se transformă în nota finală prin împărțire la 10, cu două zecimale, fără rotunjire

FACULTATEA DE FARMACIE

- 5 ani (examen de 3 ore având  10 grile chimie si 40 grile anatomie)

*biologia vegetală poate fi proba la alegere dar site-ul nostru nu oferă materiale pentru aceasta.

– La Farmacie

În 2022 au fost 93 înscriși din care 46 candidați au fost admiși la buget și 20 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2022 a fost 9,75
 • Ultima notă la buget în 2022  a fost 7,83
 • Ultima notă la taxă în 24 iulie 2022 a fost 7,15
 • Taxa -8200 lei

În 2021 au fost 42 candidați înscriși care au concurat pentru 46 locuri la buget, 20 locuri la taxă și 4 locuri speciale

 • Cea mai mare notă în 2021 a fost 10!!!
 • Ultima notă la buget în 2021  a fost 5,37
 • La taxă nu s-au ocupat locurile.
 • Taxa -8200 lei

În 2020 au fost 28 înscriși care au candidat pentru 33 locuri la buget și 75 la taxă

 • Cea mai mare notă în 2020 a fost 10!
 • Ultima notă la buget în 2020  a fost 5,22
 • Locurile la taxa au ramas neocupate
 • Taxa -8200 lei

În 2019 au fost 44 candidați înscriși în 2019 care au concurat pentru  55 locuri la buget și 29 locuri cu taxă

 • Cea mai mare notă a fost 9,75
 • Ultima notă la buget în 2019  a fost 5,2
 • au rămas locuri neocupate pentru sesiunea din septembrie

 

Întrebările 1-40 sunt de biologie sau botanică (la alegerea candidatului). Ele au între 1 și 4 răspunsuri corecte și primesc 1 punct în caz de marcare a tuturor răspunsurilor corecte.

 • Dacă se marchează doar o parte dintre răspunsurile corecte, se acordă un punctaj proporțional.

 • Un răspuns incorect marcat duce la anularea întregului punctaj al întrebării (punctaj 0).

Întrebările 41-50 sunt de chimie și au între 1 și 4 răspunsuricorecte, fiecare întrebare valorând 1 punct.

 • Dacă se marchează doar o parte dintre răspunsurile corecte, se acordă un punctaj proporțional.

 • Un răspuns incorect marcat duce la anularea întregului punctaj al întrebării (punctaj 0).

Punctajul maxim care poate fi obţinut la o lucrare este de 55,56 puncte (40 puncte pentru biologie/botanică, 10 puncte pentru chimie, 5,56 puncte pentru prezență). Punctajul final se transformă în nota finală prin înmulțire cu 0,18 (se iau în considerare primele două zecimale, fără a se rotunji).

 

Pentru Toate Facultățile de 3 și 4 ani:

- 50 de întrebări de Biologie (Biologie manual pentru clasa a XI-a
Autori: Cristescu Dan, Sălăvăstru Carmen, Voiculescu Bogdan, Niculescu Th. Cezar, Cârmaciu Radu
Editura Corint, Bucureşti, 2014.
)
punctaj maxim 50 puncte, echivalent cu nota 7
- punctajul acordat din oficiu (pentru prezență) este echivalent cu nota 3

- Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat.

– La AMG Timișoara

În 2022 au fost 184înscriși din care 13 candidați au fost admiși la buget și 80 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2022 a fost 9,70
 • Ultima notă la buget în 2022  a fost 9,42
 • Ultima notă la taxă în 22 iulie 2022 a fost 7,85
 • Taxa - 5.500 lei

În 2021 au fost 166 candidați înscriși care au concurat pentru 14 locuri la buget, 80 locuri la taxă și 6 locuri speciale

 • Cea mai mare notă în 2021 a fost 9,68
 • Ultima notă la buget în 2021  a fost 9,22
 • Ultima notă la taxă în iulie 2021 a fost 6,93
 • Taxa -5.500 lei

În 2020 au fost 359 înscriși din care 15 candidați au fost admiși la buget și 85 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2020 a fost 10 !
 • Ultima notă la buget în 2020  a fost 9,45
 • Ultima notă la taxă în iulie 2020 a fost 7,60
 • Taxa -5.500 lei

În 2019 au fost  175 înscriși din care 15 au ocupat locuri la buget și 85 locuri la taxă

 • Cea mai mare notă a fost 10 !
 • Ultima notă la buget în 2019  a fost 9,82
 • Ultima notă la taxă în iulie 2019 a fost 5,05 - rămânând locuri neocupate

– La AMG Lugoj

În 2022 au fost 120 înscriși din care 10 candidați au fost admiși la buget și 60 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2022 a fost 9,72
 • Ultima notă la buget în 2022  a fost 8,58
 • Ultima notă la taxă în 22 iulie 2022 a fost 6,23
 • Taxa -5.500 lei

În 2021 au fost 80 candidați înscriși care au concurat pentru 11 locuri la buget, 60 locuri la taxă și 4 locuri speciale

 • Cea mai mare notă în 2021 a fost 9,87
 • Ultima notă la buget în 2021  a fost 8,82
 • Ultima notă la taxă în iulie 2021 a fost 5,49 (s-au ocpat doar 54 locuri la taxă în iulie)
 • Taxa -5.500 lei

În 2020 au fost 307 înscriși din care 50 candidați au fost admiși la buget și 25 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2020 a fost 9,60
 • Ultima notă la buget în 2020  a fost 8,36
 • Ultima notă la taxă în iulie 2020 a fost 8,20
 • Taxa -3.000 lei

În 2019 au fost  179 înscriși din care 47 au ocupat locuri la buget și 25 locuri la taxă

 • Cea mai mare notă a fost 10 !
 • Ultima notă la buget în 2019  a fost 8,56
 • Ultima notă la taxă în iulie 2019 a fost 7,56

– La AMG Deva

În 2022 au fost 104 înscriși din care 12 candidați au fost admiși la buget și 60 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2022 a fost 9,22
 • Ultima notă la buget în 2022  a fost 8,54
 • Ultima notă la taxă în 22 iulie 2022 a fost 5,45
 • Taxa - 5.500 lei

În 2021 au fost 79 candidați înscriși care au concurat pentru 13 locuri la buget, 60 locuri la taxă și 2 locuri speciale

 • Cea mai mare notă în 2021 a fost 9,69
 • Ultima notă la buget în 2021  a fost 8,64
 • Ultima notă la taxă în iulie 2021 a fost 5,19 (s-au ocpat doar 52 locuri la taxă în iulie)
 • Taxa -5.500 lei

În 2020 au fost 203 înscriși din care 75 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2020 a fost 9,76
 • Ultima notă la taxă în iulie 2020 a fost 7,50
 • Taxa -3.650 lei

În 2019 au fost  81 înscriși care au concurat pe cele 75 locuri la taxă

 • Cea mai mare notă a fost 10 !
 • Ultima notă la taxă în iulie 2019 a fost 5,1 - rămânând locuri neocupate

– La TD

În 2022 au fost 108 înscriși din care 22 candidați au fost admiși la buget și 30 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2022 a fost 9,78
 • Ultima notă la buget în 2022  a fost 8,47
 • Ultima notă la taxă în 22 iulie 2022 a fost 7,87
 • Taxa -5.500 lei

În 2021 au fost 65 candidați înscriși care au concurat pentru 23 locuri la buget, 30 locuri la taxă și 2 locuri speciale

 • Cea mai mare notă în 2021 a fost 9,48
 • Ultima notă la buget în 2021  a fost 8,03
 • Ultima notă la taxă în iulie 2021 a fost 6,16
 • Taxa -5.500 lei

În 2020 au fost 59 înscriși din care 25 candidați au fost admiși la buget și 30 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2020 a fost 10 !
 • Ultima notă la buget în 2020  a fost 8,50
 • Ultima notă la taxă în iulie 2020 a fost 6,25

În 2019 au fost 68 candidați înscriși din care 30 au ocupat locuri la buget și 25 locuri la taxă

 • Cea mai mare notă a fost 9,75
 • Ultima notă la buget în iulie 2019  a fost 8,75
 • Ultima notă la taxă în 2019 a fost 5

– La BFKT

În 2022 au fost 80 înscriși din care 27 candidați au fost admiși la buget și 50 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2022 a fost 9,76
 • Ultima notă la buget în 2022  a fost 8,36
 • Ultima notă la taxă în 22 iulie 2022 a fost 5,93
 • Taxa -5.500 lei

În 2021 au fost 61candidați înscriși care au concurat pentru 28 locuri la buget, 50 locuri la taxă și 2 locuri speciale

 • Cea mai mare notă în 2021 a fost 9,66
 • Ultima notă la buget în 2021  a fost 7,53
 • Ultima notă la taxă în iulie 2021 a fost 5,95 (s-au ocpat doar 20 locuri la taxă în iulie)
 • Taxa -5.500 lei

În 2020 au fost 214 înscriși din care 40 candidați au fost admiși la buget și 40 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2020 a fost 9,66
 • Ultima notă la buget în 2020  a fost 8,46
 • Ultima notă la taxă în iulie 2020 a fost 6,55
 • Taxa -5.500 lei

În 2019 au fost 89 candidați înscriși care au concurat pe cele 48 locuri la buget și 30 locuri la taxă

 • Cea mai mare notă a fost 10 !
 • Ultima notă la buget în iulie 2019  a fost 5,1 și au rămas locuri neocupate
 • Taxa -5500 lei

– La Nutriție și Dietetică

În 2022 au fost 33 înscriși din care 9 candidați au fost admiși la buget și 15 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2022 a fost 9,48
 • Ultima notă la buget în 2022  a fost 7,67
 • Ultima notă la taxă în 22 iulie 2022 a fost 7,07
 • Taxa -5.500 lei

În 2021 au fost 29 candidați înscriși care au concurat pentru 9 locuri la buget, 15 locuri la taxă și 1 loc special

 • Cea mai mare notă în 2021 a fost 9,39
 • Ultima notă la buget în 2021  a fost 6,95
 • Ultima notă la taxă în iulie 2021 a fost 6,53 (s-au ocpat doar 12 locuri la taxă în iulie)
 • Taxa -5.500 lei

În 2020 au fost 79 înscriși din care 10 candidați au fost admiși la buget și 15 candidați admiși la taxă

 • Cea mai mare notă în 2020 a fost 9,68
 • Ultima notă la buget în 2020  a fost 9,3
 • Ultima notă la taxă în iulie 2020 a fost 8,92
 • Taxa  - 5.500 lei

În 2019 au fost 35 candidați înscriși care au concurat pe cele 14  locuri la buget și 10 locuri la taxă

 • Cea mai mare notă a fost 10 !
 • Ultima notă la buget în iulie 2019  a fost 5,39, rămânând locuri neocupate
 • Taxa - 5500 lei

– La Asistență de farmacie

În 2022 au fost înscriși care au concurat pentru 18 locuri buget și 10  locuri la taxă.

S-au ocupat 6 locuri buget la concursul din iulie, rămânând locuri libere pentru sesiunea de toamnă.

 • Cea mai mare notă în 2022 a fost 7,47
 • Ultima notă la buget în 2022  a fost 5,23
 • Taxa -5.500 lei

- La Asistență de profilaxie stomatologică

În 2022 au fost 2înscriși care au concurat pentru 18 locuri buget și 10  locuri la taxă.

La concursul din iulie au rămas locuri libere pentru sesiunea de toamnă.

 • Cea mai mare notă în 2022 a fost 9,25
 • Ultima notă la buget în 2022  a fost 6,02
 • Ultima notă la taxă în 22 iulie 2022 a fost 5,25
 • Taxa -5.500 lei

- La Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

În 2022 au fost 33 înscriși care au concurat pentru 19 locuri buget și 20  locuri la taxă.

La concursul din iulie au rămas locuri libere pentru sesiunea de toamnă.

 • Cea mai mare notă în 2022 a fost 9,13
 • Ultima notă la buget în 2022  a fost 5,49
 • Ultima notă la taxă în 22 iulie 2022 a fost 6,99
 • Taxa -5.500 lei

BIBLIOGRAFIE

Pentru Medicină Generală și Dentară: Testele au fost concepute pe baza bibliografiei și tematicii afișate pe site-ul Universității: 

- ,,Anatomie și Fiziologie Umană”, sub ediția Barbara Krumhardt și I. Edward Alcamo, 2022 

- ,,Chimie Manual pentru clasa a X-a” Autori: Luminiţa Vlădescu, Corneliu Tărăbăşanu- Mihăilă, Luminiţa Irinel Doicin Grup Editorial Art, Bucureşti: toate ediţiile apărute din 2005 până în prezent 

- ,, Chimie C1 - Manual pentru clasa a XI-a” Autori: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu Editura LVS Crepuscul, Ploieşti, toate ediţiile apărute din 2006 până în prezent

Întrebările de Biologie vor fi extrase din culegerea ,,Biologie -Teste pentru concursul de admitere” la Facultățile de Medicină și Medicină Dentară ale UMF „Victor Babeş” din Timișoara, Editura ,,Victor Babeș” Timișoara, Ediție nouă 2023 Autori: Conf. univ. dr. Monica Adriana Vaida. Ș.l. dr. Daniela Pușcașiu, Prof. univ. dr. Adelina Jianu, Asist.univ. dr. Loredana Stana, Ș.l. dr. Laura Haidar Coordonator: Prof. univ. dr. Marilena Motoc 

Întrebările de Chimie vor fi extrase din culegerea ,,Chimie organică - Teste și probleme cu răspunsuri la alegere” pentru Concursul de Admitere la Facultățile de Medicină și Medicină Dentară, Editura ,,Victor Babeș” Timișoara, Ediție revizuită 2023 Autori: Andrei Anghel, Adriana Kaycsa, Edward Șeclăman, Ramona Buzatu, Liviu Tămaș

 

 

Pentru specializările de 3,4 și 5 ani:Testele au fost concepute pe baza bibliografiei reprezentată de ,,Biologie - manual pentru clasa a XI-a” Autori: Cristescu Dan, Sălăvăstru Carmen, Voiculescu Bogdan, Niculescu Th. Cezar, Cârmaciu Radu Editura Corint, Bucureşti, 2014.

 

Pentru proba de CHIMIE ORGANICĂ

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA

1. Luminiţa Vladescu, Corneliu Tarabasanu-Mihaila, Luminiţa Irinel Doicin CHIMIE Manual pentru clasa X-a, Grup Editorial ART, 2005

2. Elena Alexandrescu, Mariana Nedelcu,Viorica Zaharia-Chimie, manual pentru clasa a XI-a, C1. Ed.Crepuscul2006

3. Chimie organică. Teste şi probleme cu răspunsuri la alegere. Ediție revizuită și adăugită -2019, Editura ,,Victor Babeş” Timişoara, Autori: Andrei Anghel, Adriana Kaycsa, Edward Şeclăman, Dan Ciubotaru, Dan Dragoş.

 

 

Pentru mai multe informații, consultați site-ul oficial al Universității: https://www.umft.ro/admitere-ciclul-licenta-2022/


Pentru o pregătire temeinică recomandăm următorii pași:

Pasul 1 – Parcurgem lecțiile de teorie cu temele specifice nivel începător-mediu pentru fixarea materiei

Avantajos – pachet Anato + Chimie

Pasul 2 – Trecem a doua oară prin materie recitind lecțiile, rezolvăm din nou mai ales grilele greșite la pasul 1 și rezolvăm altele noi din baza de date a UMFT . Pentru grilele care ridică întrebări elevii noștri ne pot scrie pe messenger sau whats up, încercăm să lămurim împreună orice dilemă
Pasul 3 – Învățăm să ne încadrăm în timp rezolvând simulări ca în examen - specific facultăților
- Noi suntem aici să te sprijinim și să te ajutăm cu noțiunile de teorie neînțelese sau cu grilele care vă ridică piedici!.MEDITATII-

Telefon: 0764.82.83.18 preferabil dupa ora 18:00 Messenger facebook: Meditatii Medicina.
Mail: contact@meditatii-medicina.ro
Site: www.meditatii-medicina.ro

MEDICINA.RO – ADMITERE MEDICINA GENERALĂ, DENTARĂ, FARPMACIE

Articole similare

 • Medicină UMFST - Târgu Mureș (Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie ”Emil Palade”)

  Medicină UMFST - Târgu Mureș (Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie ”Emil Palade”)

  Tematică, nr. locuri, dar și media de intrare buget și taxă în 2022 la UMFST (Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie ”Emil Palade” din Târgu Mureș) pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie

 • Anxietatea examenului

  Anxietatea examenului

  Anxietatea este o patologie care include simptome cum ar fi atacurile de panică, agorafobia. Cum putem depăși teama de examen? Cum putem lucra cu mintea și simțurile noastre pentru ca acest sindrom anxios să nu ne mai facă să pierdem controlul?

 • Meditații Online Vs Meditații Live

  Meditații Online Vs Meditații Live

  Elevul este ca și pacientul! Îl diagnostichez, decid care este tratamentul ce trebuie urmat și de aici, el poate avea un traseu diferit. Concluziile după ani de experiență în meditațiile live și online.

 • Cum cresc productivitatea în studiul individual? #MaterieAdmitereMedicina

  Cum cresc productivitatea în studiul individual? #MaterieAdmitereMedicina

  Contează foarte mult ca studiul individual🤓 să fie și competitiv și ce competiție e mai mare decât cea cu tine însuți🤔? Cum te pot ajuta statisticile să îți îmbunătățești performanțele, utilizează-le pentru a observa: ✅ cât ai lucrat și cât mai ai de lucru pentru a parcurge #MaterieAdmitereMedicina ✅ cât ai rezolvat corect ✅ la ce lecții trebuie să mai insiști în funcție de numărul de greșeli/ lecție ✅ ce teme/teste ar trebui să redai în funcție de numărul de greșeli Construiește cea mai buna versiune a ta🤩! Succes!🍀

 • Sfaturi pentru elevi în pregătirea pentru Admiterea la Medicină Generală, Dentară, Farmacie

  Sfaturi pentru elevi în pregătirea pentru Admiterea la Medicină Generală, Dentară, Farmacie

  Foarte important este stilul de viață adoptat în pregătirea pentru examenul de Admitere de Medicină Generlă, Dentară sau Farmacie! Iată aici câteva dintre sugestiile noastre documentate și observate, care sperăm să vină în sprijinul vostru! Echilibru și mult spor vă dorim!

 • Statistică Facultăți 2022, 2021, 2020 și 2019

  Statistică Facultăți 2022, 2021, 2020 și 2019

  Drumul spre succes al unui viitor medicinist este presărat cu .. examene! 🤓🤦‍♀️ Să observăm puțin statisticile exemenelor de Admitere de anul acesta dar și cele din anii trecuți. Ne bucurăm să observăm că în anul 2022, Domeniul Medical a atras aproximativ 18.000 de concurenți în toată țara care s-au luptat pentru cele 8444 locuri scoase la concurs. În anul 2021 a crescut numărul candidaților la Medicină Generală cu aproape 20%. Aproximativ 10.543 candidați au luptat pentru 3448 locuri (dintre care 2336 la buget și 1102 locuri la taxă. - La Medicină Dentară au luptat 3557 candidați pentru 1139 locuri. - La Farmacie au luptat 632 candidați pe 1102 locuri. - La AMG s-au înscris 1779 candidați pentru cele 1251 locuri - La BFK au fost aproximativ 520 candidați pentru 585 locuri - La TD 487 candidați au concurat pentru 477 locuri - Restul specialităților (Radiologie-Imagistică, Nutriție și Dietetică, Moașe, Bio-Inginerie, Profilaxie stomatologică au însumat aproximativ 481 candidați pentru 615 locuri. În anul 2020 au fost aproximativ 8757 candidați numai la Medicină Generală care au luptat pentru cele cca 3334 locuri (2442 buget + 892 taxă) în toată țara. 🧐 Am dorit să trecem astfel în revistă, succint, ce s-a întâmplat, câți s-au înscris și notele obținute pentru a fi admis la facultatea de medicina generală, dentară, farmacie sau fmam. De aceea vă prezentăm o statistică a facultăților din țară! ✍️👀 Spor la lucru pentru a ne apropia cât mai mult de targetul dorit! Echipa www.meditatii-medicina.ro

 • Facultatea de Medicină - Universitatea ”Titu Maiorescu” București

  Facultatea de Medicină - Universitatea ”Titu Maiorescu” București

  Tematica la Facultatea de Medicină din cadrul Universității ”Titu Maiorescu” pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, FMAM, TD

 • Facultatea de Medicină și Farmacie Galati - ”Universitatea Dunărea de Jos”

  Facultatea de Medicină și Farmacie Galati - ”Universitatea Dunărea de Jos”

  Tematică 2023, nr. locuri, dar și media de intrare buget / taxă în 2022, 2021, 2020 si 2019 la Facultatea de Medicină și Farmacie (Universitatea Dunărea de Jos) pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, AMG, Moașe, TD

 • Facultatea de Medicină și Farmacie - Craiova

  Facultatea de Medicină și Farmacie - Craiova

  Tematică 2023, nr. locuri, dar și media de intrare buget / taxă în 2022, 2021, 2020 si 2019 la UMFCV (Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova) pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, AMG, TD, BFKT, RI.

 • Facultatea de Medicină și Farmacie - Arad ”Vasile Goldiș”

  Facultatea de Medicină și Farmacie - Arad ”Vasile Goldiș”

  Tematică 2023, nr. locuri, dar și media de intrare în 2022, 2021, 2020 si 2019 Universitatea de Vest "Vasile Goldis" Arad pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, BFKT, TD, Nutritie.

 • Facultatea de Medicină și Farmacie - Universitatea Oradea

  Facultatea de Medicină și Farmacie - Universitatea Oradea

  Tematică 2023, nr. locuri, dar și media de intrare buget / taxă în 2022, 2021, 2020 și 2019 la Facultatea de Medicină și Farmacie - Universitatea Oradea pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, AMG, TD, BFKT, ND, RI

 • UMF Cluj-Napoca - ”Iuliu Hațieganu”

  UMF Cluj-Napoca - ”Iuliu Hațieganu”

  Tematică, nr. locuri, dar și media de intrare buget / taxă în 2021, 2020 si 2019 la UMF Cluj-Napoca (Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”) pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, AMG, TD, BFKT, ND, RI.Tematica este cea din 2022. O vom actualiza o data cu aprobarea UMF.

 • UMF Iași - ”Grigore T. Popa”

  UMF Iași - ”Grigore T. Popa”

  Tematică 2023, nr. locuri, dar și media de intrare buget / taxă în 2022, 2021, 2020 si 2019 la UMF Iași (Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”) pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, AMG, TD, BFKT, ND, CMC, BIM.

 • Medicină Sibiu - Universitatea ”Lucian Blaga”

  Medicină Sibiu - Universitatea ”Lucian Blaga”

  Tematică, nr. locuri, dar și media de intrare buget și taxă în 2022, 2021, 2020 și 2019 la ULBS (Universitatea ”Lucian Blaga”) pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, AMG, TD.

 • Medicină Brașov - Universitatea Transilvania

  Medicină Brașov - Universitatea Transilvania

  Tematică 2023, media de intrare buget și taxă în 2022, 2021, 2020 si 2019 la Universitatea Transilvania din Brașov pentru Facultățile de Medicină Generală, FMAM, BFKT, LC.

 • Medicină Constanța - Universitatea Ovidius

  Medicină Constanța - Universitatea Ovidius

  Tematică admitere medicină 2023, nr. locuri, dar și media de intrare buget și taxă în anii trecuti 2022, 2021,2020, 2019 la Universitatea Ovidius din Constanța pentru Facultățile de Medicină Generală, Dentară, Farmacie, FMAM, BFKT, TD, Asistență de Farmacie

 • UMFCD - Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila (Medicină Generală, Dentară, Farmacie)

  UMFCD - Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila (Medicină Generală, Dentară, Farmacie)

  Tematica Admiterii 2023, număr de locuri, media de intrare, în anii trecuți concurență - Medicină Generală, Dentară și Farmacie Pentru UMFCD - Carol Davila

navigation