Oferte de iunie
Prelungim valabilitatea abonamentelor până la admiterea 2024 și 2025 Vezi oferta
Tags
Chimie Anatomie Lectii chimie Lectii anatomie Grile anatomie Grile chimie Grile medicină rezolvate Simulare Simulare medicina Simulare stomatologie Simulare farmacie

Rezolvarea grilelor de la admitere 2021 UMF Carol Davila - Quiz 1 grile online

Rezolvarea grilelor de la admitere 2021 UMF Carol Davila - Quiz 1 grile online

Dificultate:
avansat
Circulator II
1

Selectaţi afirmaţia corectă despre miocard:

A. este mai gros în atrii decât în ventricule

B. este un muşchi neted de tip cardiac

C. prezintă sinapse electrice

D. miocardul atrial prezintă trabecule

E. contractilitatea miocardului este stimulată de acetilcolină

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Selectaţi afirmaţia corectă despre miocard:

A.        este mai gros în atrii decât în ventricule * fals, ventriculii sunt mai groși

B.        este un muşchi neted de tip cardiac * fals, clasificare țesutului muscular este următoarea:

1. mușchi neted

            - visceral

            - multiunitar (iris)

2. mușchi cardiac (miocardul)

3. mușchi striat (somatic)

C.        prezintă sinapse electrice * corect, sinapsele electrice se găsesc în miocard, mușchi neted și în anumite regiuni din creier

D.        miocardul atrial prezintă trabecule * fals, cel ventricular prezintă trabecule

E. contractilitatea miocardului este stimulată de acetilcolină * fals, contractilitatea este stimulata de SN Simpatic care are ca mediator la nivelul miocardului adrenalina

 

 

Dificultate:
avansat
Glande II
2

În structura foliculului tiroidian intră:

A. celule epiteliale secretoare

B. celule ‚,C’’

C. celule reticulare

D. celule cu nucleu excentric

E. astrocite

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

În structura foliculului tiroidian intră:

A. celule epiteliale secretoare * corect, cele care mărginesc foliculul și delimiteaza coloidul central

B. celule ‚,C’’ * fals, acestea sunt printre foliculi, parafoliculare

C. celule reticulare * fals, celule reticulare formează o rețea în timus

D. celule cu nucleu excentric *fals, se poate observa în poză că sunt centrale

E. astrocite * fals, acestea sunt celule gliale ale sistemului nervos.

 

Dificultate:
mediu
Sistemul respirator
3

Capacitatea reziduală funcţională este suma următoarelor volume pulmonare:

1. volum curent

2. volum expirator de rezervă

3. volum inspirator de rezervă

4. volum rezidual

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Capacitatea reziduală funcţională este suma următoarelor volume pulmonare:

CRF = VR + VER

Este reprezentat de volumul de aer rămas în plămâni după un expir normal

1. volum curent

2. volum expirator de rezervă

3. volum inspirator de rezervă

4. volum rezidual

 

Dificultate:
avansat
Reproducator
4

Despre uter este corect să afirmăm:

1. este situat anterior de rect 

2. endometrul este pregătit pentru nidare de către estrogeni 

3. perimetrul lipseşte la nivelul colului uterin 

4. miometrul uterului gravid se contractă sub acţiunea prolactinei 

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

 

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Despre uter este corect să afirmăm:

1. este situat anterior de rect * corect, este între vezica urinară spre anterior și rect spre posterior

2. endometrul este pregătit pentru nidare de către estrogeni * fals, progesteronul este hormonul care favorizează nidația.

3. perimetrul lipseşte la nivelul colului uterin * corect, inferior se continuă inferior îmbracând și vaginul dar nu poate ajunge la nivelul colului, acesta fiind manșonat de vagin

4. miometrul uterului gravid se contractă sub acţiunea prolactinei * fals, sub acțiunea ocitocinei

 

 

Dificultate:
avansat
Circulator II
5

Închiderea valvelor atrioventriculare marchează:

1. începutul sistolei atriale         

2. începutul diastolei ventriculare

3. începutul fazei de ejecţie

4. începutul fazei de contracţie izovolumetrică

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Închiderea valvelor atrioventriculare marchează:

După ce s-au închis valvele dintre atrii și ventriculi, aceștia sunt umpluți cu sânge și pot începe contracția ventriculară (sistala ventriculară are la rândul ei două faze:

- faza 1: contracție izovolumetrică în care ventriculul este o cameră complet închisă ce încearcă să își crească presiunea peste cea a arterelor

- faza 2: faza de ejecție în care ventriculul expulzează sânge în vasele mari

1. începutul sistolei atriale *fals, aceasta are loc cu valvele atrioventriculare deschise pentru a definitiva umplerea ventriculară

2. începutul diastolei ventriculare *fals, când ventriculii încep să se relaxeze, sunt camere complet închise, mai e nevoie de timp pentru ca atriile să se umple și să depășească presiunea din ventriculi

3. începutul fazei de ejecţie *fals, aceasta este faza 2 a sistolei ventriculare

4. începutul fazei de contracţie izovolumetrică

 

Un desen util găsiți în articolul nostru de pe blog: Ciclul Cardiac - https://www.meditatii-medicina.ro/blog/teorie-notiuni-interesante/ciclul-cardiac-100/

Dificultate:
avansat
Sistemul Digestiv II
6

Următoarele afirmaţii despre absorbţia intestinală sunt corecte:

1. fructoza pătrunde în enterocit printr-un mecanism Na+ - dependent

2. monozaharidele trec din enterocit în interstiţiu prin difuziune facilitată

3. lipidele pătrund în enterocit prin transport activ

4. chilomicronii trec din enterocit în chiliferul central

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

 

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Următoarele afirmaţii despre absorbţia intestinală sunt corecte:

1. fructoza pătrunde în enterocit printr-un mecanism Na+ - dependent *fals, fructoza trece prin difuziune facilitată care este un transport pasiv

2. monozaharidele trec din enterocit în interstiţiu prin difuziune facilitată *corect, o dată absorbite în celulă activ, la polul bazal trec pasiv spre interstițiu și apoi sânge, prin difuziune facilitată

3. lipidele pătrund în enterocit prin transport activ *fals, pasiv

4. chilomicronii trec din enterocit în chiliferul central *corect, în enterocit se formează particulele de grăsime sub formă de chilomicroni care apoi sunt transportate spre circulația limfatică din chiliferul central

Dificultate:
avansat
Probleme 2
7

Se hidrolizează 12 moli amestec de: clorură de fenil, clorură de benzoil, clorură de benzil, în raport molar 3:2:1. Numărul de moli de KOH necesari pentru neutralizarea produşilor obţinuţi la hidroliză este:

A.  5

B. 10

C. 12

D. 14

E. 28

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Se hidrolizează 12 moli amestec de: clorură de fenil, clorură de benzoil, clorură de benzil, în raport molar 3:2:1. Numărul de moli de KOH necesari pentru neutralizarea produşilor obţinuţi la hidroliză este: R:B

A. 5

B. 10

C. 12

D. 14

E. 28

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

 

Reacțiile de care avem nevoie:

 

 

Aflăm numărul de moli din fiecare compus intrat în reacție:

12 moli amestec total

Raport molar 3:2:1 se poate scrie ca:

3x moli clorură de fenil : 2x moli clorura de benzoil : x moli colorură de benzil

Obținem astfel 3x + 2x + x = 6 x moli amestec

 

Dar 6x = 12 moli --> x = 12:6 --> x = 2 moli

Avem: 3x = 3 x2 = 6 moli clorură de fenil

            2x = 2 x 2 = 4 moli clorură de benzoil

            x = 2 moli cloură de benzil

 

Dintre produșii de reacție, reacționează doar acidul benzoic și acidul clorhidric (alcoolii nu reacționeaza cu KOH / NaOH

 

Aflăm numărul de moli de acid benzoic și acid clorhidric:

 

Calculăm cantitatea de KOH necesară neutralizării celor doi acizi:

   4 moli             a = 4 x 1 : 1 = 4 moli hidroxid de potasiu din prima reacție de neutralizare

 

   1 mol              1 mol          

 HCl   +    KOH ----------------> KCl + HOH           

   6 moli             b = 6 x1 : 1 = 6 moli hidroxid de potasiu din a doua reacție de neutralizare

    

Total: 4 + 6 = 10 moli KOH pentru reacțiile de neutralizare.

 

Dificultate:
mediu
Mixt chimie
8

Afirmaţia incorectă este:

A. în cloropren raportul între numărul legăturilor π şi σ este de 2:9

B. antracenul are caracter aromatic mai slab decât benzenul

C. ciclohexanolul este un alcool monohidroxilic saturat secundar

D. metanul trecut impreună cu vapori de apă peste un catalizator de nichel, la 800°C, formează gazul de sinteză

E. hidrocarburile aromatice participă la reacţii de adiţie numai în condiţii energice

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement SIMPLU)

Afirmaţia incorectă este: R:D

A. în cloropren raportul între numărul legăturilor π şi σ este de 2:9 * corect:

B. antracenul are caracter aromatic mai slab decât benzenul * corect:

C. ciclohexanolul este un alcool monohidroxilic saturat secundar * corect:

    Gruparea -OH se leagă de un carbon secundar

D. metanul trecut impreună cu vapori de apă peste un catalizator de nichel, la 800°C, formează gazul de sinteză  * fals, formează gaz de apă

E.         Hidrocarburile aromatice participă la reacţii de adiţie numai în condiţii energice * corect, caracterul aromatic înseamnă:

- caracter puternic saturat (preferă reacțiile de substituție)

- caracter slab nesaturat (pot da câteva reacții de adiție dar numai în condiții energice

Dificultate:
mediu
Derivați halogenați
9

Numărul de izomeri (inclusiv stereoizomeri) pentru formula C3H5Cl este:

A.  3

B.  4

C.  5

D.  6

E.  7

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Numărul de izomeri (inclusiv stereoizomeri) pentru formula C3H5Cl este: R:C

A.  3

B.  4

C.  5

D.  6

E.  7

 

Calculăm întâi nesaturarea echivalentă pentru a ne da seama de tipul legăturilor din compus:

NE = [2 + 2(4-2) + 5(1-2) + 1(1-2)] : 2 = 1

Compusul nostru poate prezenta fie o legătură dublă fie un ciclu.

Dificultate:
avansat
Aminoacizi și Proteine
10

Referitor la peptidul Glu-Val-Lis-Gli, afirmaţiile adevărate sunt:

1. conţine 3 legături peptidice

2. aminoacidul N-terminal este Glu

3. la pH=l este încărcat pozitiv

4. este izomer cu peptidul Gli-Lis-Val-Glu

 

* Grilă din Admiterea 2021 – UMFCD

Alege varianta corectă (Complement GRUPAThelp_outline)

Referitor la peptidul Glu-Val-Lis-Gli, afirmaţiile adevărate sunt:

1. conţine 3 legături peptidice * corect:

2. aminoacidul N-terminal este Glu * corect, peptidul începe cu gruparea amino a acidului glutamic

3. la pH=l este încărcat pozitiv * corect, reacționează grupările amino libere și vom avea două sarcini pozitive:

4. este izomer cu peptidul Gli-Lis-Val-Glu * corect, observați că are aceiași 4 aminoacizi în compoziție, doar altfel aranjați în catenă.

 

Articole similare

navigation
Cu ce te
putem ajuta?